Voksenopplæring

Kort fortalt

  • Voksenopplæringa i Tromsø er en egen enhet i Tromsø kommune, og all form for voksenopplæring i kommunal regi er samlet her.
  • Skolens elevantall varierer noe, men ligger vanligvis på rundt 300, og antall ansatte er om lag 30.

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
  • Eksamensrettet grunnskole for voksne over 16 år.
  • Forberedende grunnskole for voksne.
  • Spesialundervisning – særlig tilrettelagt voksenopplæring.
  • Logopedtjeneste.

Dersom du vil lese mer inngående om undervisningen eller søke plass hos voksenopplæringen, så kan du lese mer på deres egne nettsider.

Voksenopplæringa Tromsø: Send e-post til voksenopplæringa
Telefon: 77 60 52 80
Adresse: Voksenopplæringa Tromsø, Strandgata 41, 9008 Tromsø