Ofte stilte spørsmål om barnehage

Kort fortalt

  • Her finner du svar på ulike spørsmål om barnehageplass, søknadsfrister, oppsigelse av plass, permisjon, søknadsportalen og andre ting du måtte lure på når du skal søke barnehageplass.

Det kan søkes om barnehageplass hele året.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars og overflyttingsopptaket 1. februar (visst annet ikke er annonsert).

Rett til plass gjelder kun ved hovedopptaket. Utover hovedopptaket tildeles plasser ved ledig kapasitet i barnehagen.

Søknader som registreres fra 1. januar og 1. mars er med på hovedopptaket samme år.

Alle søknader registrert før 1. januar må oppdateres/bekreftes av søker i søknadsportalen før søknadsfrist gjeldende opptaksår.

  • Når de eldste barna i barnehagen begynner på skolen i august.
  • Når foreldre selv sier opp plassen i barnehagen.
  • Når nye barnehager åpner.

Ta kontakt med barnehagen du har søkt plass i for å forhøre deg eller sjekk i søknadsportalen under ledige plasser.

Ved hovedopptaket får du svar innen 1. mai.

Utover hovedopptaket tildeles plasser ved ledig kapasitet i barnehagen.

Vi kan ikke forutsi når dere får plass i ønskede barnehage, eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledig kapasitet. Dette er avhengig av om barnehagen mottar oppsigelser i løpet av året.

Ved hovedopptaket mister du retten til plass dersom du takker nei i gjeldende barnehage. Du kan velge å fortsette å stå på ventelisten til de øvrige barnehagene.

Har du takket ja til en barnehageplass blir dette registeret i opptakssystemet til barnehagen. Har du spørsmål, ta kontakt med barnehagen du har takket ja til plass i.

Barnet må ha et norsk personnummer for å kunne søke om barnehageplass.

Som utenlandsk borger kan familien få tildelt et midlertidig/fiktivt personnummer som kan benyttes når en registrerer en søknad i søknadsportalen.

Ta kontakt med servicetorget på e-post bestillingfiktivnummer@tromso.kommune.no.

Du kan søke inntil fire barnehager. Søknadene legges inn i prioritert rekkefølge.

Kommunen oppdatere søkerlisten i januar. Alle som har søkt før 1. desember må oppdatere sin søknad. Du vil få brev med påminnelse om dette.  

Logg deg inn i søknadsportalen med din ID port. Der kan du gjøre de endringene du ønsker. Bostedsadresse endres ved oppdatering fra folkeregistret hvert kvartal.

Årsaken kan være:

  1. Den andre foresatte må logge seg på for å endre/slette søknaden – forklaringen er at du ikke er registrert som hovedsøker.
  • Bare den som står som betaler av plasseringen kan si opp eller endre plassen. Du er registrert som søker/medsøker, men ikke som betaler.
  • Ved pågående hovedopptak i perioden 2. - 20. februar og 2. mars til og med midten av april, vil det ikke være mulig å endre søknader.

Du kan søke om 50 prosent barnehageplass i vår søknadsportal. Det er et begrenset antall barnehager som tilbyr deltidsplasser.

Dersom du har problemer med å logge inn i søknadsportalen, anbefaler vi deg å bruke nettleseren Crome og slette din nettleserhistorikk.

Dersom du logger deg inn i søknadsportalen med din mobil, vil menyvalgene bli begrenset. Vi anbefaler å bruke Mac eller PC.

Barnehagens opptakskriterier styrer opptaket. Disse står beskrevet i barnehagens vedtekter.

Kommunen har ikke et slikt samarbeid, du må registrere en ny søknad om barnehageplass i Tromsø kommune sin søknadsportal.

Framtidig folkeregistret adresse i Tromsø og tilflyttingstidspunkt må påføres i søknadens merknadsfelt.

Da registrerer du en ordinær søknad til den eller de barnehagen du ønsker å søke overflytting til. Når du har fått tilbud og takker ja, må du si opp nåværende plass i søknadsportalen.

Du kan søke endring av oppholdstid hele året i søknadsportalen.

Du kan søke om permisjon i søknadsportalen. Permisjonsreglementet står beskrevet i barnehagens vedtekter.

Du har da to alternativer:

  1. Du takker ja til plassen og registrerer ny søknad til den barnehagen du ønsker i stedet. Du må da også registrere en oppsigelse på plassen du takker ja til, når du takker ja til et nytt tilbud.
  2. Du takker nei til plassen og registrerer ny søknad til den barnehagen du ønsker i stedet.

Hvis du takker nei til plass under hovedopptaket, mister du retten til plass.

Den varierer fra barnehage til barnehage. Informasjon om oppsigelsestid finner du i barnehagens vedtekter.

Det er dessverre ikke mulig å si opp plassen i søknadsportalen før den er påbegynt. Ta direkte kontakt med barnehagen.

Du kan ikke registrere morsmål etter at søknaden er registrert. Ta kontakt med opptakskontoret.

Lenken i tilbudsbrevet kan gi en feilmelding. Anbefaler deg å logge inn i søknadsportalen for å svare på tilbudet.