Baseskole – hva er det?

Kort fortalt

  • En baseskole omtales av Kunnskapsdepartementet som et skolebygg som er tilrettelagt for en annen organiseringsform enn tradisjonelle skoleklasser.

En baseskole omtales av Kunnskapsdepartementet som et skolebygg som er tilrettelagt for en annen organiseringsform enn tradisjonelle skoleklasser. Undervisningen foregår da som hovedregel ikke i klasserom, men i avlukkede mindre arealer som er atskilt fra hverandre innad et større lokale, gjerne med skillevegger. Det varierer fra baseskole til baseskole hvordan man organiserer basene og undervisningen.