Pris og betaling for barnehageplass

Kort fortalt

  • Fra 1. august 2024 koster en barnehageplass maks 2000 kroner i måneden.

Fra 1. august 2024 koster en barnehageplass maks 2000 kroner i måneden.

Betaling for mat kommer i tillegg. Dette tilleggsbeløpet varierer fra barnehage til barnehage.

Hvis du har flere barn i barnehage, får du søskenmoderasjon for plass nummer to der du betaler 70 prosent av prisen for plass nummer én.

For plass nummer tre og videre er oppholdet gratis, men det må betales for mat. Gjelder fra 1. august 2023.

Se prisoversikt her.

Betaling for sen henting

For hver tredje gang du henter barnet ditt for sent, må du betale et gebyr på 1345 kroner. Dette gjelder for kommunale barnehager. Private barnehager har egne priser.

Her kan du lese mer om åpen barnehage. Dette er et gratis tilbud for barn og foreldre.

Hvem kan få?

Husholdninger med lav inntekt kan få redusert pris for barnehageplass. Du som søker, må ha samme folkeregistrerte adresse som barnet med barnehageplass. Dere må bo i Tromsø kommune.

Vi regner ektefeller, samboere og registrerte partnere som samme husholdning. Vi regner samboere som to ugifte personer med felles barn eller som bor sammen og har bodd sammen i minst tolv av de siste 18 månedene.

Hva kan du få?

Du kan få redusert pris hvis du bruker mer enn seks prosent av husholdningens inntekt på én barnehageplass.

Du kan også få 20 gratis timer i uken fra og med 1. august året barnet fyller to år. Fra 1. august 2024 gjelder dette for husholdninger med samlet bruttoinntekt under 642 700 kroner.

I kommunens prisoversikt kan du se prisen for de ulike deltidsplassene.

Slik søker du

For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni. Søker du etter dette gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Søknadsskjema sendes elektronisk – gå til digitalt søknadsskjema.

Dokumentasjon

Vi innhenter skattemelding for siste år fra skatteetaten, så du trenger ikke legge den ved. Unntak er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Denne dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.

Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.

Dokumentasjon vedlegges søknaden eller ettersendes til:

Tromsø kommune
Postboks 6900
9299 Tromsø

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får fram på skjermen når søknaden er sendt.

Du må søke på nytt for hvert år barnet går i barnehage. Ny dokumentasjon må legges med hver gang.