Pris og betaling for barnehageplass

Kort fortalt

  • En barnehageplass koster maksimalt 3 230 kroner i måneden.
  • Finn informasjon om søskenmoderasjon.

Du finner priser under betalingssatser for 2021. 

En barnehageplass koster maksimalt 3 230 kroner i måneden.  

Betaling for mat kommer i tillegg. Dette tilleggsbeløpet varierer fra barnehage til barnehage.

Hvis du har flere barn i barnehage, betaler du mindre for plass nummer to, tre og så videre. Dette kaller vi søskenmoderasjon. For plass nummer to betaler du 70 prosent av prisen for plass nummer én. For plass nummer tre betaler du 30 prosent av prisen for plass nummer én.

For hver tredje gang du henter barnet ditt for sent, må du betale et gebyr på 1 264 kroner. Dette gjelder for kommunale barnehager. Private barnehager har egne priser.

Her kan du lese mer om åpen barnehage. Dette er gratis for alle.

Hvem kan få?

Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Du som søker, må ha samme folkeregistrerte adresse som barnet med barnehageplass. Dere må bo i Tromsø kommune.

Vi regner ektefeller, samboere og registrerte partnere som samme husholdning. Vi regner samboere som to ugifte personer med felles barn eller som bor sammen og har bodd sammen i minst tolv av de siste 18 månedene.

Hva kan du få?

Du kan få redusert pris hvis du bruker mer enn seks prosent av husholdningens inntekt på én barnehageplass.

kommunens oversikt over betalingssatser kan du se prisen for de ulike deltidsplassene.

Du kan også få 20 gratis timer i uken fra og med 1. august året barnet fyller to år. Fra 1. august 2021 gjelder dette for de med inntekt under 583 650 kroner.

Slik søker du

For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni. Søker du etter dette gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Dokumentasjon

På grunn av utfordring med å få opplysninger fra Skatteetaten må skattemelding for siste år inntil videre legges ved. Unntaket er dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år. Dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV. Det må framkomme hvem inntekten gjelder for.

Lagre og skrive ut skattemeldingen fra skatteetaten.

Inntekter og arbeidsforhold kan hentes fra skatteetaten.

Dokumentasjonen vedlegges søknaden eller ettersendes til:

Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med navn og referanse-id som du får fram på skjermen når søknaden er sendt.

Du må søke på nytt for hvert år barnet går i barnehage. Ny dokumentasjon må legges med hver gang.

Søk om lavere pris på barnehageplassen her.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.