Familiens hus i Tromsø

Kort fortalt

 • Familiens hus tilbyr åpen barnehage og foreldreveiledning i grupper.
 • Begge tilbudene er gratis.

Stakkevollan åpen barnehage
Adresse: Utsikten, 9018 Tromsø (ved Stakkevollan helsestasjon)
 

Langnes åpen barnehage
Adresse: Sildrevegen 2, 9016 Tromsø (underetasjen til Langnes helsestasjon)

Lene Caroline Hansen
Pedagog
Telefon: 41 45 78 13  
  
Solveig Wallann
Koordinator i Familiens hus
Telefon: 46 83 65 37  

Vi har to åpne barnehager i kommunen vår. Stakkevollan åpen barnehage og Langnes åpen barnehage.

Tilbudet er gratis for barn i alderen 0 til seks år. Her kan barnet ditt delta i aktiviteter og lek sammen med andre foreldre og barn.

Alle barn fra 0 til seks år og foreldre er velkommen i Åpen barnehage. Barnehagen er et møtested der foreldre og omsorgspersoner kan være sammen med egne barn og møte andre barn og foreldre. Tilbudet er gratis og passer best for barn i alderen 0 til tre år.  

Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI), og alle som kommer må være helt friske. Du må registrere deg når du kommer til oss.

Vi arrangeres ulike aktiviteter, blant annet barnesang i regi av Kulturskolen og arrangement i forbindelse med spesielle årstider og høytider. Noen ganger drar vi på fellesturer.

Du finner vår månedsplan og alle våre tilbud på vår Facebook-side.  
 
Pedagoger er daglig til stede i barnehagen og på faste tidspunkt er helsesykepleier tilgjengelig for spørsmål om barns helse og foreldreveiledning. PPT er også jevnlig til stede for å svare på spørsmål om barns utvikling.

Rutiner og regler:

 • Hovedoppgaven din er å være sammen med barnet ditt.
 • Alle må bidra til å rydde etter seg.
 • Begrens bruken av mobil.
 • Ikke ta bilder eller film av andres barn.

Information in english: Open Kindergarten

All children, from 0 to six years, with parents are welcome to Open Kindergarten. This is not an ordinary kindergarten, but a meeting place where parents/ caregivers can be with their own children. Open Kindergarten is free of charge, and is mostly suitable for children from 0 to three years.

We offer different activities, for example children's song, tours and seasonal arrangements.

Preschool teacher and children’s (primary) assistant work in the Open Kindergarten and can provide advice and guidance. At certain times a public health nurse can answer questions as to children’s health, development or parental guidance. The Family Centers are coordinating different municipal services that can contribute to give parents holistic, available services and supportive help.

Alle barn fra 0 til seks år og foreldre er velkommen i Åpen barnehage. Barnehagen er et møtested der foreldre og omsorgspersoner kan være sammen med egne barn og møte andre barn og foreldre. Tilbudet er gratis og passer best for barn i alderen 0 til tre år.   

Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI), og alle som kommer må være helt friske. Du må registrere deg når du kommer til oss.

Vi arrangeres ulike aktiviteter, blant annet barnesang i regi av Kulturskolen og arrangement i forbindelse med spesielle årstider og høytider. Noen ganger drar vi på fellesturer.

Du finner vår månedsplan og alle våre tilbud på vår Facebook-side.   

Pedagoger er daglig til stede i barnehagen og på faste tidspunkt er helsesykepleier tilgjengelig for spørsmål om barns helse og foreldreveiledning. PPT er også jevnlig til stede for å svare på spørsmål om barns utvikling.

Rutiner og regler 

 • Hovedoppgaven din er å være sammen med barnet ditt.  
 • Alle må bidra til å rydde etter seg.
 • Begrens bruken av mobil.
 • Ikke ta bilder eller film av andres barn.

Information in english: Open Kindergarten 

All children, from 0 to six years, with parents are welcome to Open Kindergarten. This is not an ordinary kindergarten, but a meeting place where parents/caregivers can be with their own children. Open Kindergarten is free of charge, and is mostly suitable for children from 0 to three years.

We offer different activities, for example children's song, tours and seasonal arrangements.

Preschool teacher and children’s (primary) assistant work in the Open Kindergarten and can provide advice and guidance. At certain times a public health nurse can answer questions as to children’s health, development or parental guidance. The Family Centers are coordinating different municipal services that can contribute to give parents holistic, available services and supportive help.

Familiens hus med åpen barnehage tilbyr en rekke gruppekurs for foreldre med barn mellom 0 og 18 år.

Blant tilbudene finner du:

 • Blues Mothers som er en mestringsgruppe for nybakte mødre. 
 • Foreldreveiledningstilbud for de med barn 0– til tolv år.
 • Foreldregruppe for ungdomsforeldre. 

Kontakt din helsestasjon eller koordinatoren ved Familiens hus hvis du vil melde deg på eller ønsker mer informasjon.

Alle våre kurstilbud er gratis.