Høring - nye forskrifter i grunnskolen

Kort fortalt

  • Tromsø kommune skal vedta flere forskrifter før skolestart i august 2024. Her kan du lese mer om de ulike utkastene, og om hvordan du kan gi innspill på forskriftene.
  • Høringsfrist: 7. mai 2024.

Ny opplæringslov krever at Tromsø kommune fastsetter lokale forskrifter om:

  • Permisjon fra skolen, jf. ny opplæringslov § 2-2 fjerde ledd.
  • Skolefritidsordning (SFO) jf. ny opplæringslov § 4-5 femte ledd
  • Skoleregler og skoledemokrati jf. ny opplæringslov § 10-7
  • Skole- og feriedager jf. ny opplæringslov § 14-1 annet ledd
  • Hovedmål (bokmål/nynorsk) ved den enkelte skole jf. ny opplæringslov § 15-2

Tromsø kommune må innen 1. august 2024 ha hørt, vedtatt og kunngjort forskriftene.

Se forslagene

I høringsbrevene under kan du lese mer om bakgrunnen for forslaget til de ulike forskriftene. Under kan du også lese utkastet til de ulike forskriftene.

Send inn dine innspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller til Tromsø kommune, postboks 6900, 9299 Tromsø. Høringsuttalelsene merkes med referansenummer og navn på forskrift, se høringsbrevene for nærmere om dette.

Høringsfrist 07.05.2024