Småjobbsentralen

Kort fortalt

  • Småjobbsentralen formidler oppdrag til ungdom mellom 14 og 17 år som har lyst til å jobbe litt i skoleferien.
  • Arbeidsoppgavene skal være enkle slik at det ikke kreves fagutdanning for å utføre arbeidet.
  • Småjobbsentralen formidler og utfører arbeid i skoleferien.

Småjobbsentralen er et tilbud til ungdom som vil ha sommerjobb i skoleferien.

Vi tar imot alle typer oppdrag som ikke krever førerkort for bil eller på annet vis tilsier at arbeidet skal utføres av noen over 18 år.

Eksempler på jobber vi tar imot er plenklipping, maling og hagearbeid, lufting av hunder, handleturer, bilvask, mating av kjæledyr og lignende.

Småjobbsentralen har ikke ansvar for selve utførelsen av arbeidet eller for avlønning. Dette er et forhold mellom oppdragsgiver den som utfører oppdraget.

Lyst til å jobbe litt i sommer?

Ta kontakt med Småjobbsentralen ved å sende en SMS til 99 16 61 33 og oppgi fullt navn, alder og adresse for å registrere seg.

Timesatser minstelønn 2023:
14 år 110 kroner, 15 år: 120 kroner, 16 år: 130 kroner, 17 år: 140 kroner.

Småjobbsentralen åpner for oppdrag fra og med tirsdag 27. juni kl. 14.00.

Vær oppmerksom på at det ikke kan utføres oppdrag der arbeidets art forutsetter eller utstyret som skal brukes krever en alder over 18 år.

Utstyret som skal benyttes i arbeidet må fremskaffes av oppdragsgiver.

Næringsdrivende som har oppgaver som ungdommer kan utføre, kan også ta kontakt. Oppgi firmanavn, kontaktperson og beskriv oppdraget.  

  • Telefon: 99 16 61 33
  • Telefonen er betjent tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokken 14:00 og klokken 17:00.
  • Du kan også sende en SMS med navn og adresse, der du beskriver oppdraget du vil ha utført.