Den kulturelle spaserstokken

Kort fortalt

  • Den kulturelle spaserstokken (DKSS) sørger for et oppsøkende og profesjonelt kunst- og kulturtilbud til eldre i Tromsø kommune.
  • DKSS har som mål at alle på sykehjem eller hjemmeboende som mottar hjelp fra kommunen skal få muligheten til å delta på kulturarrangementer.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi sørger for at alle på sykehjem, eller hjemmeboende som får hjelp fra kommunen, også skal få oppleve god kunst og kultur. I tillegg til de fem kommunale sykehjemmene, gjester våre utøvere også andre institusjoner.

Har du et prosjekt du vil melde inn til Den kulturelle spaserstokken? Send en kort beskrivelse av produksjonen, og legg gjerne ved bilder og lenke til video.

Send din innmelding til Britt Eva Løkkemo her.

Vi har ingen fast frist for innmelding av produksjoner, og behandler henvendelsene fortløpende.

Britt Eva Løkkemo
Programkoordinator DKSS
Telefon: 99 59 93 65