Den kulturelle skolesekken

Kort fortalt

  • Alle elever i grunnskolen skal få oppleve kunst og kultur i form av forestillinger, utstillinger, konserter, kunstnerverksteder og lignende.  
  • Tilbudet organiseres av Den kulturelle skolesekken (DKS). 
  • Den kulturelle skolesekken tilbyr både faste tilbud og bestillingstilbud til skolene.  

Den kulturelle skolesekken i Tromsø har egen hjemmeside. Hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken i Tromsø finner du her. Der finner du mer informasjon om:

  • programtilbud 
  • innmelding av produksjoner og programmer 
  • evaluering av tilbud 
  • transportrutiner 
  • organisering og generell informasjon 

Skjema for innmelding:

Frist for innmelding av produksjoner til neste skoleår er 1. oktober. Du melder inn ditt prosjekt i Den kulturelle skolesekkens nasjonale innmeldingsportal. Den kulturelle skolesekkens nasjonale innmeldingsportal finner du her.

Gjør deg kjent med Tromsø-modellen:

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med Tromsø-modellen og vår programerklæring før du melder inn en produksjon. Her finner du mer informasjon om Tromsø-modellen.

Har du en idé du vil snakke med oss om?
 
Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning. Vi kan derfor ikke gi støtte til produksjon eller turné. Vi hjelper deg gjerne med rådgivning og innspill til hvordan ditt prosjekt kan tilpasses skolesekken og målgruppen.

Ta kontakt dersom du har et prosjekt du ønsker å utvikle sammen med oss.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.