Den kulturelle skolesekken

Kort fortalt

  • Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.
  • Tilbudene skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.
  • Tromsø kommune er en såkalt «direktekommune» med eget ansvar for programmering av tilbud til grunnskolen i kommunen.
  • DKS Tromsø tilbyr både faste tilbud og bestillingstilbud til skolene.  

Den kulturelle skolesekken i Tromsø har egen hjemmeside. Der finner du mer informasjon om:

  • Den kulturelle skolesekken i Tromsø.
  • Innmelding av produksjoner.
  • Programtilbud.
  • Informasjon til utøvere. 
  • Informasjon til kulturkontakter og skoler.