Støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

Kort fortalt

 • Barn og unge i Tromsø skal ha mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.  
 • Som privatperson kan du søke på støtteordningene fra Tromsø kommune og Nav nevnt under.
 • Du kan få støtte hos flyktningtjenesten dersom du er en del av kommunens introduksjonsprogram.  

Se også:

Opplevelseskortet gir gratis inngang på flere av Tromsøs aktiviteter og kulturinstitusjoner. Barn og unge som har opplevelseskort får også ta med seg ledsager gratis. Kortet er gyldig fra januar til desember. I desember må du søke igjen dersom du ønsker kort for neste år.

Opplevelseskortet blir gitt til barn og unge i alderen 4 til 17 år i familier med vanskelig økonomi. Med vanskelig økonomi menes sosialhjelpsnivå i seks måneder eller mer. Barn som får opplevelseskort må bo hos søker i minimum 50 prosent av tiden. Tildeling av kort til barn som bor mindre enn 50 prosent hos søker vurderes opp mot barnets mulighet for kultur- og fritidsopplevelser i tiden som tilbringes hos den andre forelderen.

Barn i familier som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp prioriteres.

Søk om opplevelseskortet

Alle opplevelseskort for 2023 er nå delt ut, og søknadsskjemaet er stengt.

Hvordan bruke opplevelseskortet

 1. Gå inn på Friskus og opprett en Fritidskonto.
 2. Reservér billetter på de opplevelsene du vil benytte deg av.
 3. NB. Ikke trykk «bruk» før du er sikker på at du står på opplevelsesstedet. Billetten er kun gyldig i 15 minutter etter at du har trykt bruk, men du kan ha den reservert ut året.
 4. Opplev!

Kortet gir tilgang til:

 • Arktisk Filharmoni
  Vis kortet i billettskranken hos Tromsø Kulturhus og si hvilken konsert du ønsker billetter til. Eventuelt send e-post til billett@kulturhuset.tr.no med forespørsel. Vi reserverer et visst antall gratisbilletter til alle Arktisk Filharmonis konserter, som kan benyttes av innehaver av kortet og ledsager. Vi må ta forbehold om ledige plasser, så det kan være lurt å hente ut billetter i god tid før konserten.
 • Aurora kino Fokus
  Opplevelseskortet fungerer som et verdikort på kinoen, og de som står i kiosken godkjenner billetten på mobilen. Det ligger to kinobilletter med ledsager og popcornmeny i kortet.
 • Fjellheisen
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen, så får du gratis tur med Fjellheisen. Vi tilbyr to turer med Fjellheisen for innehaver av kortet og ledsager.
 • Hålogaland Teater
  HT tilbyr gratisbilletter til to barne- og ungdomsforestillinger i året for innehaver av kortet og ledsager. Alle som får Opplevelseskortet får tilsendt en unik promokode, som de legger inn når du bestiller billetter på den forestillingen du vil gå på. Når du har valgt forestilling og dato på vår hjemmeside, aktiverer du rabattkoden og velger priskategori «opplevelseskort». Rabattkoden kan benyttes til to billetter på inntil to valgfrie forestillinger i løpet av et kalenderår.
  Ta kontakt med oss på kundeservice@ht.tr.no hvis du trenger hjelp til å bestille billetter.
 • Lekeplaneten Veita
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i kassa på Spiseriet (kafeen rett ved Lekeplaneten), så får du gratis oppholdsarmbånd. Vi tilbyr to gratis besøk i året (inntil en time hver gang) for innehaver av kortet og ledsager. Tiden telles fra billett er løst ut og oppholdsarmbånd er påmontert barnet.
  Anbefalt aldersgrense er satt til 0–6 år, men vi slipper så klart inn en på for eksempel 8 år om hen finner det interessant å være der.
 • Nordnorsk vitensenter
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i skranken, så kommer du gratis inn. Vi tilbyr gratis adgang for innehaver av kortet og en ledsager gjennom hele året.
 • Polaria
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i skranken, så kommer du gratis inn. Vi tilbyr gratis adgang for innehaver av Opplevelseskortet og en ledsager gjennom hele året.
 • TIFF Junior
  Vi tilbyr gratisbilletter til to filmer under TIFF Junior for innehaver av kortet og ledsager (totalt fire enkeltbilletter per kort). Vi må ta forbehold om at det er ledige plasser, så det kan være lurt å hente ut billetter i god tid før forestillingen. Programmet slippes i starten av august. Informasjon om hvordan du kan hente ut billetten finner du på våre nettsider. Innehaveren av Opplevelseskortet bruker promokoden som du får på Friskus for å hente ut inntil fire gratisbilletter, fordelt på to forestillinger. NB: Du må oppgi billett-koden du får fra Friskus når du kjøper billetten.
 • TIL – Tromsø idrettslag
  Send en e-post til billett@til.no. Vi sender fribillett til deg på e-post og SMS. Vi tilbyr fribilletter til innehaver av kortet og ledsager på alle hjemmekampene våre i Eliteserien 2023.
 • Tromsø alpinpark
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i billettluka, så får du et heiskort som kan benyttes i bakken. Vi tilbyr et tredagerspass hver til innehaver av kortet og ledsager. Heiskortet kan benyttes på tre valgfrie dager gjennom sesongen. Du må selv ta vare på heiskortet mellom besøkene. Har du ikke alpinutstyr selv, kan du ta kontakt med TURBO på telefon 41 55 62 53 for å avtale prøving og lån av utstyr. TURBO tar forbehold om at de har utstyr som passer.
 • Tromsø barnefilmklubb
  Ved første besøk hvert semester fremvises den digitale billetten din i Friskus, og du får utlevert et ordinert medlemskort med semestermerke, dette gir adgang til alle visninger. Voksne går gratis i lag med barn, og man kan ta med mer én voksen per barn, så lenge det er ledig kapasitet i salen.
 • Tromsø ishall
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i billettluka, så får du gratis inngang i publikumstiden. Vi tilbyr gratis adgang for innehaver av kortet og ledsager gjennom hele året. Du må ha med skøyter og hjelm selv. Skøyter og hjelm kan lånes på TURBO dersom du ikke har eget utstyr.
 • Tromsø Museum / Polarmuseet
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i skranken, så kommer du gratis inn. Vi tilbyr gratis adgang for innehaver av Opplevelseskortet og ledsager gjennom hele året.
 • Tromsøbadet
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i billettluka, så får du gratis inngang. Vi tilbyr tre gratis innganger for innehaver av kortet og ledsager i løpet av året.
 • Tromsø klatresenter
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i resepsjonen hos oss så får du seks gratis inngangsbilletter i året for innehaver med en venn, og ledsager (voksen). Er dere 13 år eller eldre kan dere klatre alene, dersom foresatte har fylt ut ansvarserklæring. Ansvarserklæring må signeres på første besøk. Vis den digitale gratisbilletten ved inngang. 

  Er dere under 13 år må det være en voksen sammen med dere. Vi låner dere det utstyret dere trenger og gir dere opplæring.
 • Tromsø Storm
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen i billettluka i Tromsøhallen, så kommer du gratis inn på kampen. Vi tilbyr gratisbilletter til innehaver av kortet og ledsager på alle Storms hjemmekamper.
 • TUIL – Tromsdalen ungdoms- og idrettslag
  Vis den digitale billetten fra fritidskontoen ved inngangen på TUIL Arena på kampdagen. Vi tilbyr gratisbilletter til innehaver av kortet og ledsager på alle TUILs hjemmekamper.

Har du andre spørsmål? Se «Kontakt oss» nederst på siden.

Er du en del av kommunens introduksjonsprogram? Da dekker flyktningtjenesten fritidsaktiviteter og utstyr til barnet ditt. Les mer om flyktningtjenesten.

Ta kontakt med din veileder for mer informasjon.

Du kan søke Nav om økonomisk sosialhjelp til å dekke medlemsavgift og kontingent til fritidsaktiviteter for barn.  

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Støtten skal dekke fritidsaktiviteter for barn under 18 år.
 • Du kan søke støtte til kjøp av utstyr barnet trenger for å delta i fritidsaktiviteten. Denne støtten gis etter rimeligste priser på ulike sportsbutikker.
 • Du kan søke støtte til deltakelse på én turnering eller ett stevne per år.
 • Turneringer eller stevner dekkes kun for barn over tolv år dersom arrangementet er utenbys, og da dekkes overnatting og reiseutgifter også.  
 • Utgifter til kontingent, stevner og lignende må dokumenteres.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset.

Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til:

Nav Tromsø
Postboks 6070
9290 Tromsø

Søknaden kan også leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Nav Tromsø dekker kjøp av en rimelig eller brukt sykkel.
 • Nav Tromsø dekker også kjøp av en rimelig skipakke – ski, sko og staver.
 • Dersom barnet kun bruker ski et par ganger i året kan utstyret også lånes gratis fra Turbo Tromsø.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset.

Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til:

Nav Tromsø
Postboks 6070
9290 Tromsø

Søknaden kan også leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Du kan søke om støtte til utstyr og klær barnet trenger for å delta i andre skole- og fritidsaktiviteter. Nav Tromsø vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er noe som gis ekstra støtte til. I noen tilfeller vil du få beskjed om at dette er ment å dekkes av livsoppholdet, mens det i andre tilfeller kan gis støtte til utstyr og klær til barn ut over livsoppholdssatsen.

Du finner digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset.

Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til:

Nav Tromsø
Postboks 6070
9290 Tromsø

Søknaden kan også leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Spørsmål om de ulike støtteordningene:

Sissel Anette Myhre
rådgiver, kultur
Telefon: 48 19 04 35

Spørsmål om saksbehandling:

Johanne Sofie Wigdel
Nav Tromsø
Telefon: 92 04 70 59