Støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

Kort fortalt

 • Barn og unge i Tromsø skal ha mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.  
 • Som privatperson kan du søke på støtteordningene fra Tromsø kommune og Nav nevnt under.
 • Du kan få støtte hos flyktningtjenesten dersom du er en del av kommunenes introduksjonsprogram.  

Se også:

Fritidskortet er for alle barn og unge fra 6 til 18 år som bor i Tromsø kommune. Fritidskortet dekker inntil 800 kroner per halvår til fritidsaktiviteter. Du kan bruke kortet til deltakeravgift på alle typer organisert aktivitet innenfor kultur eller idrett – du bestemmer.

For å søke om Fritidskortet, må du opprette en bruker på tromso.friskus.com. Her vil du finne informasjon om lag og foreninger og du kan selv velge hvordan du vil bruke ditt eller barnets Fritidskort.

Her han du se kart med oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i Tromsø.

Download information in other languages here:

Hva dekker fritidskortet?

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter med inntil 800 kroner per barn per halvår. Treningsavgift, spillerlisens og kontingent med mer er inkludert i ordningen og aktiviteten må være organisert å skje minst 8–10 ganger i halvåret. Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter og så videre dekkes ikke av Fritidskortet.

Hvem kan få fritidskortet

Barn og unge i Tromsø kommune i alderen 6–18 år kan få Fritidskortet. Fritidskortet er personlig, og barnet skal selv velge hvilken aktivitet de ønsker støtte til. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene kan ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret barnet fyller 6 år til og med kalenderåret det fyller 18 år.

Hvordan søke og søknadsfrist

For å søke om Fritidskortet, må du opprette en bruker på Friskus. Der finner du informasjon om lag og foreninger og du kan selv velge hvordan du vil bruke Fritidskortet.

Ved å registrere KID-nummer på mottatt faktura og aktivere Fritidskortet, vil det automatisk trekkes fra opp til kroner 800 på fakturasummen.

 • Gå inn på tromso.friskus.com. Trykk på «Logg inn» oppe til høyre for å lage deg en personlig brukerkonto. Skriv inn ditt mobilnummer og trykk «Kom i gang». Lag deg et passord og du er klar.
 • Hent Fritidskortet, finn din arrangør (lag eller forening) og registrer KID-nummer på mottatt faktura fra fritidsaktiviteten.
 • Det trekkes fra inntil 800 kroner per halvår på fakturasummen. Du betaler resterende beløp til arrangøren.
 • Finner du ikke ditt lag eller forening, ta kontakt med klubben din eller med oss, så skal vi sørge for at de registrerer seg.

Opplæringsvideoer på flere språk - Slik gjør du det (Friskus).

Refusjonsskjema

Dersom du har betalt kontingenten utenom friskusordningen, kan du laste ned refusjonsskjema her.

Du vil ikke motta brev om tilskuddet, det vil komme rett inn på din konto.

Merk! Du kan ikke søke refusjon dersom du allerede har betalt fakturaen for Fritidskortet gjennom Friskus.

 • Søknadsfrist for refusjon: 30.06.2022
 • Søknadsfrist via Friskus: 30.06.2022

Har du spørsmål om Fritidskortet kan du sende e-post til  fritidskortet@tromso.kommune.no

Kontaktperson
Lise Fransiska Valle
Telefon: 94 19 40 89

Alle barn og unge i Tromsø kommune mellom 6–18 år kan søke om å få dekket opp til 1 600 kroner per år for en fritidsaktivitet gjennom Fritidskortet. Formålet med Fritidskortet er å gjøre det enklere for barn og unge til å delta på fritidsaktiviteter.

Ved å registrere seg som arrangør på tromso.friskus.com blir det enklere for lag og foreninger å synliggjøre organisasjonen, innmelding, aktiviteter, kontaktinformasjon m.m., og at det blir lett for medlemmene å bruke Fritidskortet på kontingenten.

Vi oppfordrer frivillige organisasjoner, lag og foreninger til registrere seg på tromso.friskus.com. Registrer din frivillige organisasjon ved å trykke: Bli arrangør. Registreringen er gratis.

Tromsø kommune vil betale summen for Fritidskortet direkte til organisasjonen.

Merk at alle lag og foreninger som ønsker at medlemmene skal kunne bruke Fritidskortet på kontingenten, må registrere seg på tromso.friskus.com.

Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet
1. Aktiviteten må gjennomføres minimum 8–10 ganger pr. halvår.
2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6–18 år.
3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
4. Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
5. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

Tromsø kommune vil gjennom stikkprøver kontrollere at aktiviteten tilfredsstiller våre kriterier for lag og foreninger og at den noen deltaker har oppgitt rett informasjon.

Er kontingenten allerede sendt ut, eller er betalingssystemet deres ikke kompatibelt med Friskus? Da kan medlemmer søke refusjon ved å bruke dette skjemaet.

Ofte stilte spørsmål (Friskus).

Les mer om Fritidskortet i fanen over.

Opplevelseskortet gir gratis inngang på flere av Tromsøs aktiviteter og kulturinstitusjoner. Barn og unge som har opplevelseskort får også ta med seg ledsager gratis. Kortet er gyldig fra januar til desember. I desember må du søke igjen dersom du ønsker kort for neste år.

Opplevelseskortet blir gitt til barn og unge i alderen 4 til 17 år i familier med vanskelig økonomi. Med vanskelig økonomi menes sosialhjelpsnivå i seks måneder eller mer. Barn som får opplevelseskort må bo hos søker i minimum 50 prosent av tiden. Tildeling av kort til barn som bor mindre enn 50 prosent hos søker vurderes opp mot barnets mulighet for kultur- og fritidsopplevelser i tiden som tilbringes hos den andre forelderen.

Barn i familier som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp prioriteres.

Kortet gir tilgang til:

Her finner du lenke til skjema der du kan melde din interesse for opplevelseskortet.
Du må logge inn med BankID.

Har du andre spørsmål? Se «Kontakt oss» nederst på siden.

Er du en del av kommunens introduksjonsprogram? Da dekker Flyktningtjenesten fritidsaktiviteter og utstyr til barnet ditt. Du kan lese mer om Flyktningtjenesten her.

Ta kontakt med din veileder for mer informasjon.

Du kan søke Nav om økonomisk sosialhjelp til å dekke medlemsavgift og kontingent til fritidsaktiviteter for barn.  

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Støtten skal dekke fritidsaktiviteter for barn under 18 år.
 • Du kan søke støtte til kjøp av utstyr barnet trenger for å delta i fritidsaktiviteten. Denne støtten gis etter rimeligste priser på ulike sportsbutikker.
 • Du kan søke støtte til deltakelse på én turnering eller ett stevne per år.
 • Turneringer eller stevner dekkes kun for barn over tolv år dersom arrangementet er utenbys, og da dekkes overnatting og reiseutgifter også.  
 • Utgifter til kontingent, stevner og lignende må dokumenteres.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset. Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til Nav Tromsø, postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø, eller leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?:

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Nav Tromsø dekker kjøp av en rimelig eller brukt sykkel.
 • Nav Tromsø dekker også kjøp av en rimelig skipakke – ski, sko og staver.
 • Dersom barnet kun bruker ski et par ganger i året kan utstyret også lånes gratis fra Turbo Tromsø. Du finner mer informasjon om Turbo Tromsø her.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset. Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til Nav Tromsø, postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø, eller leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Du kan søke om støtte til utstyr og klær barnet trenger for å delta i andre skole- og fritidsaktiviteter. Nav Tromsø vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er noe som gis ekstra støtte til. I noen tilfeller vil du få beskjed om at dette er ment å dekkes av livsoppholdet, mens det i andre tilfeller kan gis støtte til utstyr og klær til barn ut over livsoppholdssatsen.

Du finner digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset. Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til Nav Tromsø, postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø, eller leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Spørsmål om de ulike støtteordningene:

Bob Benoni
kulturkonsulent, kultur
Telefon: 95 01 85 66

Spørsmål om saksbehandling:

Hanna Hermansen
Nav Tromsø
Telefon: 45 48 68 52

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.