Hopp til hovedinnhold

Støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

Kort fortalt

 • Barn og unge i Tromsø skal ha mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.  
 • Som privatperson kan du søke på støtteordningene fra Tromsø kommune og Nav nevnt under.
 • Du kan få støtte hos flyktningtjenesten dersom du er en del av kommunens introduksjonsprogram.  

Se også:

Opplevelseskortet gir gratis inngang på flere av Tromsøs aktiviteter og kulturinstitusjoner. Barn og unge som har opplevelseskort får også ta med seg ledsager gratis. Kortet er gyldig fra januar til desember. I desember må du søke igjen dersom du ønsker kort for neste år.

Opplevelseskortet blir gitt til barn og unge i alderen 4 til 17 år i familier med vanskelig økonomi. Med vanskelig økonomi menes sosialhjelpsnivå i seks måneder eller mer. Barn som får opplevelseskort må bo hos søker i minimum 50 prosent av tiden. Tildeling av kort til barn som bor mindre enn 50 prosent hos søker vurderes opp mot barnets mulighet for kultur- og fritidsopplevelser i tiden som tilbringes hos den andre forelderen.

Barn i familier som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp prioriteres.

Her finner du lenke til skjema der du kan søke om opplevelseskortet.
Du må logge inn med BankID.

Kortet gir tilgang til:

Har du andre spørsmål? Se «Kontakt oss» nederst på siden.

Er du en del av kommunens introduksjonsprogram? Da dekker flyktningtjenesten fritidsaktiviteter og utstyr til barnet ditt. Les mer om flyktningtjenesten.

Ta kontakt med din veileder for mer informasjon.

Du kan søke Nav om økonomisk sosialhjelp til å dekke medlemsavgift og kontingent til fritidsaktiviteter for barn.  

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Støtten skal dekke fritidsaktiviteter for barn under 18 år.
 • Du kan søke støtte til kjøp av utstyr barnet trenger for å delta i fritidsaktiviteten. Denne støtten gis etter rimeligste priser på ulike sportsbutikker.
 • Du kan søke støtte til deltakelse på én turnering eller ett stevne per år.
 • Turneringer eller stevner dekkes kun for barn over tolv år dersom arrangementet er utenbys, og da dekkes overnatting og reiseutgifter også.  
 • Utgifter til kontingent, stevner og lignende må dokumenteres.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset.

Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til:

Nav Tromsø
Postboks 6070
9290 Tromsø

Søknaden kan også leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Nav Tromsø dekker kjøp av en rimelig eller brukt sykkel.
 • Nav Tromsø dekker også kjøp av en rimelig skipakke – ski, sko og staver.
 • Dersom barnet kun bruker ski et par ganger i året kan utstyret også lånes gratis fra Turbo Tromsø.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset.

Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til:

Nav Tromsø
Postboks 6070
9290 Tromsø

Søknaden kan også leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Du kan søke om støtte til utstyr og klær barnet trenger for å delta i andre skole- og fritidsaktiviteter. Nav Tromsø vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er noe som gis ekstra støtte til. I noen tilfeller vil du få beskjed om at dette er ment å dekkes av livsoppholdet, mens det i andre tilfeller kan gis støtte til utstyr og klær til barn ut over livsoppholdssatsen.

Du finner digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset.

Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til:

Nav Tromsø
Postboks 6070
9290 Tromsø

Søknaden kan også leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Spørsmål om de ulike støtteordningene:

Sissel Anette Myhre
rådgiver, kultur
Telefon: 48 19 04 35

Spørsmål om saksbehandling:

Johanne Sofie Wigdel
Nav Tromsø
Telefon: 92 04 70 59