Fremmede arter i Tromsø

Kort fortalt

  • Fremmede arter er arter som opprinnelig ikke hører hjemme i landet eller regionen vår.  
  • De kan skape problemer fordi de kan fortrenge stedegne planter og dyr.   
  • For å ta vare på naturmangfoldet er det viktig at vi hindrer at flere fremmede arter etablerer og sprer seg.  

Fremmede arter skaper problemer fordi de kan fortrenge våre egne planter og dyr, og endre lokale sårbare naturtyper. Dette fører til en natur som blir fattigere. Eksempler på slike arter er mink og de forvillende hageplantene lupin og tromsøpalme. For å ta vare på naturmangfoldet er det viktig å hindre at flere fremmede arter etablerer og sprer seg, og å redusere forekomster.

Nytt regelverk skal bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge.
Du finner en oversikt i Fremmedartlista over hvilke planter som er forbudt å sette ut.

Det er registrert mange fremmede plantearter i Tromsø. Det finnes ingen total oversikt, men dette fremmedartskartet kan gi deg en viss oversikt.

Av planter er det tromsøpalmen, kjempebjørnekjeks, lupin, tromsøsvinblom og slirekne-arter som vurderes som de mest problematiske.  

Problemarter har potensial til å fortrenge lokale arter og har ofte en effektiv egenspredning. Tromsøpalmen er et godt eksempel på dette. I tillegg spres mange problemarter ved hjelp av mennesker. Særlig spredning fra private hageanlegg, dumping av hageavfall, grøntanlegg, infiserte jordmasser som brukes i anleggsarbeid og offentlige beplantninger.

Hva kan du gjøre når du oppdager uønskede fremmede arter i hagen din, eller når de er i ferd med å spre seg utenfor hagegjerdet?

Her får du noen tips:

Det er ikke forbudt å ha disse plantene i hagen din, hvis du har dem fra før. Men det er ditt ansvar å ikke la de spre seg utenfor hagearealet ditt. Du har ikke lov til å plante nye eller bytte frø, stiklinger eller andre plantedeler som kan føre til nye planter.  

Dette er plantene du ikke har lov til å plante:

Rynkerose, kjempebjørnekjeks, tromsøpalmen, hagelupin, sandlupin, jærlupin, kjempespringfrø, gullregn, alpegullregn, parkslirekne, hybridlirekne, kjempeslirekne, grønnpil, skjørpil, berlinerpoppel, balsampoppel, kanadagullris, kjempegullris, dielsmispel, sprikemispel, blomsterispel, alaskakornell, høstberberis, prydstorklokke, sølvarve, filtarve, gravbergsknapp, sibirbergknapp, sibirkornell, alpeasal, gravmyrt, platanlønn, krypmispel, blankmispel, filtmispel, mørkmispel, tatarleddved, skjermleddved, marsfiol, alperanke, hagelerkespore, mongolspringfrø, europlerk, sitkagran, vestamerikansk hemlokk og buskefuru, praktmarikåpe, kjempemjødurt, legepestrot, japanpestrot, romhegg, robinia og rødhyll.

Se mer informasjon om hver fremmedart i artsdatabanken.