Er isen på Prestvannet trygg?

Kort fortalt

  • Siden oppdateres med måling av istykkelsen på Prestvannet.
  • Husk at all ferdsel på islagt vann skjer på eget ansvar.

Isen på Prestvannet er målt av Bydrift mandag 21.november 2022. Isen har oppnådd minimumstykkelse på 15 cm og skiltene med "Usikker is" blir derfor tatt ned.

Hold avstand til utløpet ved demningen i nord-vestenden av vannet. Isen er tynnere der.

Tromsø kommune gjør oppmerksom på at all ferdsel på Prestvannet, og islagt vann generelt, skjer på eget ansvar.

På Prestvannet danner det seg metanbobler under isen som gjør at den har ujevn tykkelse. Særlig ved utløpet (demningen i nordenden) kan isen være tynn hele vinteren.

Les mer om ferdsel på islagt vann på Varsom.no