Er isen på Prestvannet trygg?

Kort fortalt

  • Hver høst fjernes skiltene om usikker is når det er målt minst 15 cm istykkelse på fem steder på vannet.
  • Husk at all ferdsel på islagt vann skjer på eget ansvar.

  • Skiltene om usikker is fjernes hver høst når Bydrift har målt istykkelsen til minst 15 cm på fem steder på vannet.
  • For høsten 2023 foretok Bydrift siste måling av istykkelsen fredag 3. november, og da ble skiltene fjernet.
  • NB! Det er satt opp sperrebukker mot brua fordi det frarådes å bevege seg der.

Tromsø kommune gjør oppmerksom på at all ferdsel på Prestvannet, og islagt vann generelt, skjer på eget ansvar.

På Prestvannet danner det seg metanbobler under isen som gjør at den har ujevn tykkelse. Særlig ved utløpet (demningen i nordenden) kan isen være tynn hele vinteren.

Les mer om ferdsel på islagt vann på Varsom.no