Vilt og viltforvaltning

Kort fortalt

 • Du skal gi beskjed til politiet på telefon 02800 dersom du finner skadet vilt.
 • Viltnemnda er ansvarlig for viltforvaltning, inkludert fellingstillatelser og bruk av viltfondet.

Om du kommer over skadet vilt når du er på tur, må du melde fra til politiet på telefon 02800. Politiet gir beskjed til ettersøksringen i kommunen, som finner og tar seg av dyret.

Ettersøksringen følger opp meldinger om skadet vilt av følgende arter:

 • elg
 • rådyr
 • oter
 • rev
 • grevling
 • større rovfugl

Leder av ettersøksringen er Einar Mellomgård. Har du spørsmål, kan du ta kontakt på telefon 48 15 73 57.

Husk at ved skade på mindre dyr og fugler, har både publikum og grunneier et ansvar for å ivareta det skadde dyret på best mulig måte. Du kan ta med dyret eller fuglen til veterinær for vurdering og eventuelt avliving. Veterinæren skal ikke ta betalt for slike henvendelser. Hos Dyrebeskyttelsen kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis du finner skadet vilt eller husdyr.

Dersom du havner i en situasjon med påkjørsel av dyr gjør du følgende:

 • Stans bilen og sørg for at den ikke er til hinder for andre.
 • Sjekk om dyret ligget i nærheten.
 • Ring politiet på telefon 02800 å meld fra om hendelsen. Dette er lovpålagt.
 • Merk skadestedet slik at ettersøkspersonell kan søke etter det skadde dyret. Er dyret dødt kan du forsøke å dra det ut av veikanten, slik at det ikke er til hinder for annen trafikk.
 • Er dyret skadet, hjelp det så langt du har mulighet. Småvilt har du lov å avlive selv, ved mulighet.

Småviltjakt i Tromsø kommune organiseres i all hovedsak gjennom de lokale grunneierlagene. Det er også gode muligheter for sjøfugljakt i Tromsø kommune.

Elgjakt i Tromsø kommune gjennomføres av private jaktlag. Dette organiseres gjennom grunneierlag og utmarkslag. Det felles årlig omtrent 125 elg i kommunen. Det er ingen statseid grunn med utleie av elgjakt i Tromsø kommune.  

På inatur.no finner du oversikt over jaktområder og kontaktpersoner.

Viltnemnda i Tromsø kommune er et politisk organ som behandler spørsmål som gjelder viltforvaltning. Dette inkluderer blant annet godkjenning av elgvald, tildeling av fellingstillatelser og bruk av viltfondet.  

Bo Eide
klima- og miljørådgiver
Telefon: 48 29 95 24