Kulturstipender

Kort fortalt

  • Kulturstipend for kunstnere har ulik søknadsfrist fra år til år.
  • Kulturstipend for ungdom kan du ikke søke på, men du kan foreslå kandidater.

Vi deler ut stipendet til ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune i året som har gått. Utdelingen skjer før jul hvert år. Stipendet kan gå til både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Tromsø kommune. Juryen vektlegger kreativitet og nyskaping. At man er en inspirasjon for andre er også et viktig premiss.

Stipendet er på 25 000 kroner og kan brukes fritt til utvikling av kunst- og kulturuttrykket.

Ungdom kan ikke selv søke på stipendet. Kandidater må foreslås av andre.

Stipendet utlyses hver høst, med en frist for å sende inn forslag. Endelig beslutning gjøres av en jury som består av både ungdommer og kulturarbeidere. Juryen kan også foreslå kandidater.

Søknadsfristen for 2023 er 15. november.

Forslag på kandidater sendes på e-post til Sif Vik.

Kontaktperson for Kulturstipend for ungdom:

Sif Vik, plan- og prosjektleder Tvibit
Telefon: 95 20 64 99

Søker må være profesjonell kunstner bosatt i Tromsø kommune. Stipendet skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet i Tromsøsamfunnet. Dette kan for eksempel være utdanning, kurs, studiereise eller utøvelse av kunstnerisk virksomhet.

Stipendet for 2023 er på 35 000 kroner og tildeles av Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget (MIKS-utvalget).

Søknadsfristen for 2023 er 1. september.

Søknad om kulturstipend sendes digitalt.

Kontaktperson for kulturstipend for kunstnere:

Tove Anita Danielsen, kulturkonsulent
Telefon: 90 23 42 93