På tur med hunden

Kort fortalt

 • Det er båndtvang i hele Tromsø fra 1. april til 20. august. Enkelte områder har båndtvang hele året.
 • Det er din plikt å fjerne hundebæsj etter hunden din.  
 • Tromsø har egne hundeparker i Kroken og på Charlottenlund.

Skal du ha med hunden din på tur? Da er det visse hensyn du må ta, og regler du bør vite om:

I hele Norge er det båndtvang fra 1. april til 20. august.

Hunden skal alltid være i bånd dersom dere er i disse områdene:

 • boligstrøk 
 • sentrum
 • skoler eller barnehager 
 • idrettsanlegg og lekeplasser 
 • gravlunder 
 • lysløypa 
 • områder som brukes som fritidsområder og rekreasjonsområder 
 • andre områder med båndtvang hele året

I tillegg bør du merke deg følgende når du har med hund på tur:

 • Vær oppmerksom på at hele Tromsø er definert som reinbeiteområde. Det vil si at du kan møte på rein når du er ute på tur, både på fastlandet og på Kvaløya. Dette gjelder hele året.
 • Hundebæsj er til sjenanse, og kan være smittespreder til andre hunder og mennesker.
 • Som eier er det din plikt å fjerne hundebæsj. Den skal plukkes opp og tas med hjem, eller kastes i hundebokser. Vi har satt ut hundebokser i friområder. Her finner du kart over hundeboksene. Hundebæsj skal ikke kastes i søppelkasser som står i busskur.
 • Som eier er du ansvarlig for at hunden din ikke er til ulempe for folk eller miljø, og ikke skaper utrygge situasjoner for andre.  

Kroken hundepark er lokalisert like ved Kroken alpinsenter, og er en naturpreget park på 5,5 mål (5500 kvadratmeter) med eget område for de minste hundene. Parken åpnet 1. juli 2021. Gjerdene er 180 cm høye. Det gjør at også de største hundene kan løpe fritt uten fare for at de hopper over gjerdet.

Kroken hundepark er alltid åpen og er alltid gratis i bruk. Det er stor gratis parkeringsplass like ved. Det er også mulig å ta buss nesten helt frem til hundeparken; Ta rute 24 til Kroken, og gå av på stoppet ved gamle Kroken sykehjem.

Følgende trivselsregler gjelder i parken:

• Hunden skal være vaksinert og fri for smittsomme sykdommer.
• Har du med godbiter eller leker? Hør med de andre i parken om det er greit.
• Ha alltid god kontroll på hunden din. Pass særlig på når nye hunder er på vei inn i parken.
• Hundebæsj og søppel skal fjernes.
• Hunden skal aldri forlates alene i parken.
• Tisper med løpetid har ikke adgang til parken.
• Ulovlige raser og hunder med aggresjons- og atferdsproblemer har ikke adgang til parken.

Som hundeeier er du økonomisk ansvarlig dersom hunden din skader andre dyr, mennesker eller utstyr. Det er ikke lov å sette opp faste innretninger uten avtale med Tromsø kommune.

På Charlottenlund er det en egen inngjerdet park for hunder. Her gjelder følgende ordensregler:

 • Hundebåndet skal tas av inne i slusa.
 • Eier eller hundefører skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs.
 • Parken skal ikke brukes av hunder med smittsomme sykdommer. Dersom du er i tvil, skal hunden sjekkes av veterinær.
 • Hundebæsj og annet avfall skal fjernes. Det står en hundeboks ved inngangen.
 • Tisper med løpetid må ikke slippes fri på området.  
 • Ønsker du å gi hunden godbiter i parken, må dette avklares med de andre som er der.
 • Hundeparken er for sosialisering og ikke et sted hvor hunden skal få løpt fra seg. Ta en liten tur med hunden før du slipper den inn.  
 • Du har ikke lov å sette opp faste innretninger uten avtale med Tromsø kommune – enhet for park og vei.  
 • Ved gjennomføring av arrangementer, for eksempel dressurkurs, må du ha tillatelse.
 • Onsdager fra klokken 18 – 20 og lørdager fra klokken 15 – 17: I disse tidsrommene er det kun hunder opp til cirka 10 kg, eller hunder av raser som har voksen vekt på cirka 10 kg, som har tilgang til den store parken. Da kan alle hunder, uansett størrelse, bruke den lille parken.

Følg Charlottenlund hundepark på Facebook.

Den generelle båndtvangen gjelder for alle hunder. Det finnes likevel noen unntak:

 • Hunder som brukes i reindrift.
 • Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
 • Hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste, eller tilsvarende trening.
 • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
 • Når hunden brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.  

Fritaket fra båndtvang forutsetter at hunden brukes til det som står nevnt over. En politi- eller redningshund som ikke er i tjeneste, skal være i bånd.  

Dersom du finner en hund som går løs, bør du sørge for at den blir satt forsvarlig fast slik at den ikke springer videre eller er til skade for noen. Pass også på at hunden ikke selv lider nød. Dersom du ikke finner et telefonnummer til eieren på hundens halsbånd, bør du ringe til politiet på 02800 og melde fra. Politiet vil da sørge for at hunden blir ivaretatt av Viking i et egnet lokale. Dersom hunden ikke blir hentet innen 72 timer, vil politiet etter Hundeloven § 10 kunne selge, omplassere eller avlive hunden etter én uke.

Hundeeier må betale for å få utlevert hunden. Prisen vil variere ut fra tiden det tar for eieren å hente hunden om det er behov for levering.

Viking har også åpnet for at privatpersoner kan kontakte dem direkte på telefon 06 000 eller 91 92 40 00 lokalt i Tromsø. I disse tilfellene må også den som har funnet en løs hund sette den fast slik at Viking kan komme til en adresse. Hundeeier vil også i sånne tilfeller måtte betale gebyr.

Om du finner en hund, kan du også etterlyse eieren ved å legge ut bilde og beskrivelse på Dyrebeskyttelsen Tromsø sine facebooksider. Mange hunder blir gjenforent raskt og effektivt med eier på denne måten. Om eieren ikke melder seg innen rimelig tid bør politiet eller Viking kontaktes, som beskrevet over.

Tromsø kommune har satt ut en rekke hundebokser i Tromsø, først og fremst i tilknytning til friområder. I tillegg til dette har mange borettslag og velforeninger kjøpt inn hundebokser og betaler for tømming av disse i sine områder. Totalt er det cirka 100 hundebokser i Tromsø kommune.

Her finner du kart over hvor det står hundebokser i Tromsø.

Ønsker ditt borettslag eller velforening å kjøpe en hundeboks? Det koster 5 000 kroner inkludert moms. Det koster i tillegg 2 000 kroner i året at Asvo tømmer boksen én gang i uka.
 
Kontakt friluftsrådgiver Henrik Romsaas, Tromsø kommune, park, idrett og friluft på e-post eller telefon 99 25 24 95 dersom dette er av interesse.

Som hundeeier bør du sette deg inn i følgende lover og forskrifter for hundehold:

Henrik Romsaas
Friluftsrådgiver, prosjektleder
Telefon: 99 25 24 95