Hopp til hovedinnhold

Legater og fond

Kort fortalt

  • Finn informasjon om alle fond og legater du kan søke kommunen om.
  • Søknadsfrist er 1. september i partallsår for alle legater og fond, med unntak av Paul Figenschaus legat som kan søkes hele året.
  • Hvert enkelt fond har egne vedtekter.

Eldre, enten enkeltpersoner eller samboende, i Tromsø kommune kan søke. Tildeling av støtte kan også skje til personer som ikke har sendt inn søknad, men der andre har tipset om at personen kan ha behov for støtte. Pengene skal brukes til fordel for eldre enkeltpersoner i Tromsø kommune.

Les legatets vedtekter.

Lag og organisasjoner som driver med eldreomsorg kan søke. Pengene skal først og fremst brukes til velferdstiltak for eldre. Midler til drift gis kun unntaksvis.

Les fondets vedtekter.

Barnehjem, barneboliger og avlastningsboliger i Tromsø kommune kan søke. Pengene skal brukes til det beste for barna, for eksempel sosiale tiltak, markeringer av høytider eller lignende. Midlene skal ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift.  

Les fondets vedtekter.

Kirkelig fellesråd kan søke på vegne av de ulike menighetsrådene i Tromsø, Tromsø gravlunds venner eller lignende. Midlene skal brukes til kirkelige formål, blant annet forskjønnelse av kirkebygg, men ikke til ordinært vedlikehold.  

Les kirkefondets vedtekter.

Ungdom som skal starte på høyere utdanning etter å ha tatt studiespesialisering kan søke. Pengene skal brukes til finansiering av høyere utdanning.  

Les legatets vedtekter.

Legatet skal stimulere barn og unges eget initiativ og engasjement. Barn og unge kan søke, og pengene skal gå til aktiviteter som legatet har bestemt. Pengene skal gå til aktiviteter for og av barn og unge i Tromsø by, som unge selv tar initiativ til. Lag og foreninger som styres av voksne vil ikke bli prioritert.

Les legatets vedtekter.

Kan søkes hele året.

Har du spørsmål om legatet? Send en e-post til Jonny Røsok Hanssen eller ring på telefon 93 05 48 31.

Send en e-post til servicetorget
Telefon: 77 79 00 00