Legater og fond

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om legater og fond du kan søke kommunen om. Søknadsfrist 1. september.
  • For Alfred og Haldis Olsens legat er søknadsfristen 1. mars.
  • Søknadskjema kan lastes ned og sendes i posten eller hentes og leveres på servicetorget.

Legatet skal virke til fordel for de eldre i Tromsø kommune og skal anvendes til fordel for enkeltpersoner. Samboere og ektefeller kan også søke.

Du kan søke om penger til for eksempel vaskemaskin, kjøleskap, treningskort, briller, reisetilskudd, kino, teater og presanger til barnebarn.

Les legatets vedtekter.

Søknadsskjemaet kan hentes og leveres på servicetorget eller lastes ned og sendes til:

Tromsø kommune
Seksjon for regnskap og innfordring
Postboks 6900
9299 Tromsø

Lag og foreninger som driver med eldreomsorg kan søke. Pengene skal først og fremst brukes til velferdstiltak for eldre. Midler til drift gis kun unntaksvis.

Les fondets vedtekter.

Søknadsskjemaet kan hentes og leveres på servicetorget eller lastes ned og sendes til:

Tromsø kommune
Seksjon for regnskap og innfordring
Postboks 6900
9299 Tromsø

Studenter som tar høyere utdanning etter å ha tatt videregående skole kan søke. Pengene skal brukes til finansiering av høyere utdanning.  

Les legatets vedtekter.

Søknadsskjemaet kan hentes og leveres på servicetorget eller lastes ned og sendes til:

Tromsø kommune
Seksjon for regnskap og innfordring
Postboks 6900
9299 Tromsø

Legatet skal stimulere til barn og unges eget initiativ og engasjement. Barn og unge kan søke, og pengene skal gå til aktiviteter for og av barn og unge i Tromsø by, som unge selv tar initiativ til. Lag og foreninger som styres av voksne vil ikke bli prioritert.

Les legatets vedtekter.

Søknadsskjemaet kan hentes og leveres på servicetorget eller lastes ned og sendes til:

Tromsø kommune
Seksjon for regnskap og innfordring
Postboks 6900
9299 Tromsø