Legater og fond

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om fond og legater du kan søke kommunen om. Søknadsfrist 1. september.
  • Elektronisk skjema for legater og fond vil være tilgjengelig fra 1. august.
  • Søknadskjema for Alfred og Haldis Olsen legat kan hentes på servicetorget.

Legatet skal virke til fordel for de eldre i Tromsø kommune og skal anvendes til fordel for enkeltpersoner. Samboere og ektefeller kan også søke.

Søknadsskjema kan hentes på servicetorget.  

Les legatets vedtekter.

Lag og organisasjoner som driver med eldreomsorg kan søke. Pengene skal først og fremst brukes til velferdstiltak for eldre. Midler til drift gis kun unntaksvis.

Les fondets vedtekter.

Ungdom som tar høyere utdanning etter å ha tatt videregående skole kan søke. Pengene skal brukes til finansiering av høyere utdanning.  

Les legatets vedtekter.

Legatet skal stimulere barn og unges eget initiativ og engasjement. Barn og unge kan søke, og pengene skal gå til aktiviteter som legatet har bestemt. Pengene skal gå til aktiviteter for og av barn og unge i Tromsø by, som unge selv tar initiativ til. Lag og foreninger som styres av voksne vil ikke bli prioritert.

Les legatets vedtekter.

Send en e-post til servicetorget
Telefon: 77 79 00 00