Bålbrenning

Kort fortalt

 • Det er generelt forbud mot bålbrenning i perioden fra 15. april til 15. september og ellers når det er meldt om skogbrannfare. Det er likevel lov å gjøre opp bål der hvor det er åpenbart at det ikke kan medføre fare for brann, jf. forskrift.  
 • Det er forbudt å brenne hageavfall, søppel eller bygningsmaterialer. Dette skal leveres på avfallsstasjonen Remiks.  
 • Flere av Tromsøs flotte turområder har tilrettelagte bålplasser.

 • Ta hensyn til vindretning, vindstyrke og ting i nærheten som kan begynne å brenne.    
 • Det sikreste er å bruke tilrettelagte bålplasser, fjære og lignende.  
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.   
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det.
 • Ha slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Unngå å brenne materiale som sprer gnister, for eksempel papir, bartre og lyng.   
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.  
 • Forlat ikke bålet før du er sikker på at det er slokket med store mengder vann eller annet.  

Skal du tenne bål i perioden med forbud, må du søke om tillatelse senest en uke i forveien. Søknadsskjema for bålbrenning finner du i vår elektroniske søknadsportal her.

Brenning av avfall, bygningsavfall, bråtebrann og lignende er forbudt. Forbudet skal hindre forurensning, og står i forurensningsloven. Er du i tvil om det du vil kaste på bålet er i tråd med loven, kan du ta kontakt med kommunens miljørådgivere på telefon 77 79 00 00.

Vi oppfordrer alle til å levere hageavfall, trevirke, kvist og greiner på Remiks.

Åpningstider hos Remiks finner du her.

Bo Eide
klima- og miljørådgiver
Telefon: 90 57 21 71