Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026

Kort fortalt

  • Dette er en prosjektside for kommunens arbeid med kommunedelplan for idrett og friluftsliv som skal gjelde for perioden 2023–2026.
  • Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026 er kommunens strategidokument for fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv.
  • Status: Lagt ut på høring 22. november 2022 med høringsfrist 8. januar 2023. Alle innspill som er kommet inn vil bli merknadsbehandlet før planen kommer til politisk behandling i februar/mars 2023.

Blant spørsmålene kommunedelplanen skal besvare er hvilke anlegg vi skal prioritere, hvordan vi får enda flere i aktivitet og hvilke utfordringer vi står ovenfor innen fagfeltene i framtiden.

  • Den nye kommunedelplanen skal vedtas i februar/mars 2023. 

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med den nye kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, kan du sende e-post tiil pif@tromso.kommune.no.

Planprogrammet beskriver hvordan det skal arbeides for best å utvikle kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.