Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026

Kort fortalt

  • Dette er en prosjektside for kommunens arbeid med kommunedelplan for idrett og friluftsliv som skal gjelde for perioden 2023–2026.
  • Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026 er kommunens strategidokument for fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv.
  • Status: Lagt ut på høring 22. november 2022 med høringsfrist 8. januar 2023. Alle innspill som er kommet inn vil bli merknadsbehandlet før planen kommer til politisk behandling i februar/mars 2023.

Blant spørsmålene kommunedelplanen skal besvare er hvilke anlegg vi skal prioritere, hvordan vi får enda flere i aktivitet og hvilke utfordringer vi står ovenfor innen fagfeltene i framtiden.

  • Den nye kommunedelplanen skal vedtas i februar/mars 2023. 

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med den nye kommunedelplanen for idrett og friluftsliv, kan du sende e-post tiil pif@tromso.kommune.no.

Planprogrammet beskriver hvordan det skal arbeides for best å utvikle kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.