Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2022-2025

Kort fortalt

  • Dette er en høringsside for kommunens forslag til planprogram som høsten 2022 skal ende i en ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv og gjelde for perioden 2022-2025
  • Planprogrammet er kommunens forslag til hvordan en skal arbeide for best å utvikle kommunedelplanen for idrett og friluftsliv
  • Høringsfristen er satt til 26. januar 2022

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2022-2025 er kommunens strategidokument for fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Blant spørsmålene som kommmunedelplanen skal besvare er hvilke anlegg vi skal prioritere, hvordan vi får enda flere i aktivitet og hvilke utfordringer vi står ovenfor innen fagfeltene i fremtiden. Planen skal vedtas i oktober 2022.

Last ned forslaget til planprogram.

Du kan også lese planprogramforslaget ved å besøke servicetorget i rådhuset (Rådhusgata 2). Se åpningstider for servicetorget

Kommentarer eller merknader til forslaget sendes på e-post: pif@tromso.kommune.no eller som brevpost til Tromsø kommune, seksjon for byutvikling, postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø. Skal du sende ditt innspill i posten må du huske å merke dette med «21/17997 Merknad til planprogramforslaget til kommunedelplan for idrett og friluft».

Du kan også sende dine innspill i skjemaet under.

Spørsmål- og innspillskjema

I dette skjemaet kan du sende inn spørsmål og innspill til arbeidet med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk å ikke skrive sensitive opplysninger. Bidrag merket som innspill vil ikke bli offentliggjort.

Har du et spørsmål eller innspill?
Er du en privatperson eller representerer du et idrettslag eller en organisasjon?

Kort fortalt - alle! Vi håper derfor at privatpersoner, organisasjoner, idrettslag og foreninger kommer med sine innspill på hva som er viktige temaer for årene som kommer.

Du står selvsagt fritt til å levere innspill på det du mener er viktigst.

For vår del er vi i denne fasen interessert i tilbakemelding på temaer til utredninger som vil legge grunnlaget for arbeidet med planen.

Vi er videre spesielt interessert i innspill på temaene:

  • Hvordan paraidrett og tilrettelegging av friluftsliv for mennesker med nedsatt
    funksjonsevne kan styrkes.
  • Planprogram i sammenheng med Tromsø kommunes mål om å bli en av 100
    klimanøytrale byer i Europa innen 2030.
  • Aktivitetenes/idrettenes påvirkning på naturen.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.