Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026

Kort fortalt

  • Dette er en prosjektside for kommunens arbeid med kommunedelplan for idrett og friluftsliv som skal gjelde for perioden 2023–2026.
  • Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2023–2026 er kommunens strategidokument for fagområdene idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv.
  • Status: Utrednings- og skrivearbeidet pågår. Planen vil legges ut til høring på slutten av året og skal vedtas i februar 2023.

Blant spørsmålene kommunedelplanen skal besvare er hvilke anlegg vi skal prioritere, hvordan vi får enda flere i aktivitet og hvilke utfordringer vi står ovenfor innen fagfeltene i framtiden.

Planprogrammet er kommunens forslag til hvordan det skal arbeides for best å utvikle kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet, kan du sende ditt innspill i skjemaet under.

Spørsmål- og innspillskjema

I dette skjemaet kan du sende inn spørsmål og innspill til arbeidet med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk å ikke skrive sensitive opplysninger. Bidrag merket som innspill vil ikke bli offentliggjort.

Har du et spørsmål eller innspill?
Er du en privatperson eller representerer du et idrettslag eller en organisasjon?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kort fortalt – alle! Vi håper derfor at privatpersoner, organisasjoner, idrettslag og foreninger kommer med sine innspill på hva som er viktige temaer for årene som kommer.

Du står selvsagt fritt til å levere innspill på det du mener er viktigst.

For vår del er vi i denne fasen interessert i tilbakemelding på temaer til utredninger som vil legge grunnlaget for arbeidet med planen.

Vi er videre spesielt interessert i innspill på temaene:

  • Hvordan paraidrett og tilrettelegging av friluftsliv for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan styrkes.
  • Planprogram i sammenheng med Tromsø kommunes mål om å bli en av 100 klimanøytrale byer i Europa innen 2030.
  • Aktivitetenes/idrettenes påvirkning på naturen.
Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.