Motorferdsel i utmark

Kort fortalt

  • Motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.  Du må sette deg inn i regelverket for motorisert ferdsel i utmark.
  • Har du behov for å bruke motorbåt, fly, snøscooter, ATV, traktor, bil eller motorsykkel i utmark eller vassdrag må du søke om tillatelse.
  • Du må søke om tillatelse selv om du er grunneier.

Når vi vurderer en søknad om tillatelse til motorisert ferdsel, tar vi utgangspunkt i motorferdselsloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Lovverket beskriver når vi kan gjøre unntak fra forbudet.  

Du søker i vår elektroniske søknadsportal som du finner her.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Kart over trasé/område. Du kan bruke vår karttjeneste til å lage kartutsnitt. Du kan tegne inn område og trasé direkte på kartet før du lagrer utsnittet ditt. Karttjenesten finner du her.
  • Tillatelse fra grunneier.  
  • Søker du etter § 5 bokstav b – bruk av snøskuter for funksjonshemmede, må legeerklæring fylles ut og sendes til Tromsø kommune.

Legeerklæringen sendes i i posten til:

Tromsø kommune  
Postmottak
Postboks 6900  
9299 Tromsø 

Behandlingstiden på søknaden er normalt tre uker. I noen tilfeller skal søknaden også behandles politisk. Da kan behandlingstiden være opp til syv uker. Disse tilfellene er nærmere beskrevet i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Margrethe Rabås 
friluftsrådgiver
Telefon: 97 17 59 89 

Magne Vegard Hestem
friluftsrådgiver