Motorferdsel i utmark

Kort fortalt

  • Motorisert ferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.  Du må sette deg inn i regelverket for motorisert ferdsel i utmark.
  • Har du behov for å bruke motorbåt, fly, snøscooter, ATV, traktor, bil eller motorsykkel i utmark eller vassdrag må du søke om tillatelse.
  • Du må søke om tillatelse selv om du er grunneier.

Når vi vurderer en søknad om tillatelse til motorisert ferdsel, tar vi utgangspunkt i motorferdselsloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Lovverket beskriver når vi kan gjøre unntak fra forbudet.  

Du søker i vår elektroniske søknadsportal som du finner her.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

  • Kart over trasé/område. Du kan bruke vår karttjeneste til å lage kartutsnitt. Du kan tegne inn område og trasé direkte på kartet før du lagrer utsnittet ditt. Karttjenesten finner du her.
  • Tillatelse fra grunneier.  

Behandlingstiden på søknaden er normalt tre uker. I noen tilfeller skal søknaden også behandles politisk. Da kan behandlingstiden være opp til syv uker. Disse tilfellene er nærmere beskrevet i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Margrethe Rabås 
friluftsrådgiver
Telefon: 97 17 59 89 

Christine Dahl 
friluftsrådgiver
Telefon: 93 69 13 96 

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.