Planlegger du et arrangement på kommunalt uterom?

Kort fortalt

 • Du kan søke om å leie kommunal grunn ved ulike typer arrangement.
 • Tromsø kommune skal godkjenne all bruk av kommunal grunn.   
 • Avtale må være inngått før området tas i bruk.

I denne sammenhengen regnes arrangement som midlertidig organisert bruk av kommunale uterom. Dette kan for eksempel være:  

 • festivaler  
 • opptredener  
 • konserter  
 • forestillinger  
 • midlertidig utplassering av kunst  
 • demonstrasjoner
 • servering 

I tråd med arrangementsstrategien for Tromsø kommune er målet å utvikle Tromsø som arktisk hovedstad, og gjøre Tromsø til et attraktivt sted for innbyggere, arrangører og besøkende.

Dersom du planlegger et arrangement på et kommunalt uterom må du:   

 • Sende inn søknadsskjema om arrangement til Tromsø kommune.  
 • Melde fra til Tromsø brann og redning KF om hvilken type arrangement du planlegger.  

Dersom du ønsker å avholde et arrangement på et kommunalt uterom, kan du søke om dette i skjemaet under.

Når vi har mottatt søknaden, tar vi kontakt og hjelper deg videre.  
 
Vi har fire ukers saksbehandlingstid på mindre arrangement, og tolv ukers saksbehandlingstid på større arrangement.
 
Dersom du ønsker å leie kommunal grunn til salg eller stand, finner du mer informasjon om dette her.

 • Gjeldende Første side
 • Fullført
Navn på ansvarlig leietaker og kontaktperson.
Beskriv nærmere hvilket område du ønsker å avholde arrangementet på.
Beskrivelse av arrangementet, se "Veileder for leie av Tromsø kommunes uterom til salg, stand og arrangementer" punkt 4.2.
Behov for fysisk tilrettelegging, se "Veileder for leie av Tromsø kommunes uterom til salg, stand og arrangementer" punkt 4.3.
Plan for sikkerhet, se Veileder for leie av Tromsø kommunes uterom til salg, stand og arrangementer punk 4.4.
Fakturamottaker
Last opp vedlegg her.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Den som er ansvarlig for et arrangement som avholdes på et uteområde som normalt ikke benyttes til slike formål, skal melde fra om dette til Brann og redning. Dette gjelder blant annet 

 • festivaler  
 • konserter
 • opptredener  
 • forestillinger  

Meldeskjemaet til Tromsø brann og redning KF.

Har du spørsmål om meldeskjemaet?
Send en e-post til Tromsø brann og redning KF.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.