Melding om overnatting, festivaler og arrangement

Kort fortalt

 • Overnatting i bygg som ikke er godkjent som overnattingssted skal meldes til Tromsø brann og redning KF.  
 • Arrangement som avholdes i bygg eller områder som normalt ikke benyttes til slike formål skal meldes til Tromsø brann og redning KF.  

Overnatting i bygg som ikke er oppført og godkjent som overnattingssted skal meldes inn. Meldingen skal sendes inn minst én uke før arrangementet finner sted.  

Eksempler på slik overnatting er blant annet:

 • overnatting på skole 
 • overnatting i barnehage 
 • overnatting i klubbhus/klubblokaler  

Tromsø brann og redning KF verken godkjenner eller gir tillatelser til slik overnatting, dette er eiers ansvar.  

Meldeskjemaet til Tromsø brann og redning KF finner du her.

Flere forhold må vurderes før overnatting i bygninger som ikke er oppført og godkjent til dette formålet kan finne sted.    

Eier er ansvarlig for at personsikkerheten ivaretas under overnattingen i bygget. Dette ansvaret kan ikke fraskrives, verken skriftlig eller muntlig. Eier skal gi nødvendige tillatelser overfor arrangør til selve overnattingen.

Eier må foreta risikovurdering av brannsikkerheten under overnattingen. Alle branntekniske og organisatoriske forhold må ivaretas. Dersom eier eller arrangør ikke har tilstrekkelig kompetanse for å kunne overholde dette, må eier leie inn et firma som har kompetanse om branntekniske forhold.  

Eier plikter å gi nøkkelpersoner som skal overnatte i bygget tilstrekkelig opplæring i brannsikkerhet. Denne opplæringen skal dokumenteres.  

Når melding om overnatting er sendt, forutsettes det at alle branntekniske forhold er dokumentert og ivaretatt. Dette inkluderer rutiner om brannvakt på natt.  

Tromsø brann og redning KF kan pålegge nødvendige sikringstiltak og begrensninger.  

Overnattingen kan også være av en slik art at andre myndigheter må involveres, både eier og arrangør er ansvarlige for å kartlegge dette.  

Eksempler på andre myndigheter:   

 • politiet  
 • arbeidstilsynet
 • Fylkesmannen  
 • Det lokale eltilsyn (DLE)
 • byplankontoret/byggesaksavdelingen i kommunen 

Dersom det avdekkes grove brudd på annen lovgivning, plikter Tromsø brann og redning å varsle videre om dette.   

Du må melde fra til Tromsø brann og redning dersom du planlegger et arrangement i et byggverk eller område som normalt ikke brukes til dette formålet.  

Dette gjelder blant annet:  

 • festivaler
 • konserter
 • utstillinger  
 • forestillinger
 • skolerevyer   

Meldeskjemaet til Tromsø brann og redning KF finner du her.

Tromsø brann og redning kan gjennomføre uanmeldte kontroller i forbindelse med slike arrangement.    

 • Små arrangement skal meldes inn minst én uke før arrangementet finner sted.  
 • Mellomstore og store arrangement skal meldes inn minst seks uker før arrangementet finner sted.  

Det er utarbeidet en lokal veiledning om retningslinjer for arrangement i Tromsø kommune. Send e-post til Tromsø Brann og redning KF dersom du har spørsmål om retningslinjene.

Tromsø brann og redning KF
Telefon, servicetorget: 77 79 00 00