Legater og fond

Kort fortalt

  • Finn informasjon om alle fond og legater du kan søke kommunen om.
  • Hvert enkelt fond har egne vedtekter.

Eldre, enten enkeltpersoner eller samboende, i Tromsø kommune kan søke. Tildeling av støtte kan også skje til personer som ikke har sendt inn søknad, men der andre har tipset om at personen kan ha behov for støtte. Pengene skal brukes til fordel for eldre enkeltpersoner i Tromsø kommune.

Se legatets vedtekter.

Søknadsfristen er 1. september.

Lag og organisasjoner som driver med eldreomsorg kan søke. Pengene skal først og fremst brukes til velferdstiltak for eldre. Midler til drift gis kun unntaksvis.

Se fondets vedtekter.

Søknadsfristen er 1. september.

Barnehjem, barneboliger og avlastningsboliger i Tromsø kommune kan søke.  Pengene skal brukes til det beste for barna, for eksempel sosiale tiltak, markeringer av høytider eller lignende. Midlene skal ikke brukes til ordinært vedlikehold eller drift.  

Se fondets vedtekter.

Kirkelig fellesråd kan søke på vegne av de ulike menighetsrådene i Tromsø, Tromsø gravlunds venner eller lignende. Midlene skal brukes til kirkelige formål, blant annet forskjønnelse av kirkebygg, men ikke til ordinært vedlikehold.  

Se kirkefondets vedtekter.

Ungdom som skal starte på høyere utdanning etter å ha tatt studiespesialisering kan søke. Pengene skal brukes til finansiering av høyere utdanning.  

Se legatets vedtekter.

Søknadsfristen er 1. september.

Paul Figenschaus Legat skal stimulere barn og unges eget initiativ og engasjement. Barn og unge kan søke, og pengene skal gå til aktiviteter som legatet har bestemt. Lag og foreninger som styres av voksne vil ikke bli prioritert. Pengene skal gå til aktiviteter for og av barn og unge i Tromsø by, som unge selv tar initiativ til.

Se legatets vedtekter.

Har du spørsmål om legatet? Send en e-post til Jonny Røsok Hanssen eller ring på telefon 93 05 48 31.

Mennesker som av en ulike årsaker har fått redusert livsutfoldelse kan søke. Dette kan for eksempel være knyttet til kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Legatet kan også brukes til å hjelpe dyr som har vært utsatt for mishandling. Pengene skal brukes til bistand, tilrettelegging, lindring av smerte og andre tiltak som bidrar til et innholdsrikt liv.  

Se legatets vedtekter.

Søknadsfristen er 1. september.

Hedda Theodorsen
konsulent, legater
Telefon: 48 02 92 55

Servicetorget
Telefon: 77 79 00 00

Du kan søke på legater og fond ved å bruke dette skjemaet. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk at du ikke må skrive inn sensitive personopplysninger.

Søknadsfristen er 1. september 2022 (ingen tildelinger i 2021).

Husk at du ikke må skrive inn sensitive personopplysninger.
Her kan du laste opp relevante vedlegg, slik beskrevet i vedtektene. Husk å ikke laste opp noe som inneholder sensitive personopplysninger.
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.