Stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Kort fortalt

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du:

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Les mer om hvordan du bruker stemmeretten din ved valg.

Du har stemmerett ved sametingsvalget hvis du:

  • er registrert i Sametingets valgmanntall
  • har fylt 18 år innen utgaven av valgåret

Les mer om stemmerett ved sametingsvalget.

Velgere som ikke er hjemme på valgdagen, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Du har selv ansvar for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen valgdagen mandag 13. september kl. 21.00. 

Les mer om å stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi din stemme hjemme. I søknaden må du oppgi at du er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted.

For å søke kan du kontakte kommunen på telefon 77 79 00 00.

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Du kan nå sjekke om du står i manntallet.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er folkeregistrert som bosatt 30. juni i valgåret. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke bruker den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden sender du i posten til:

Valgstyret i Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Du kan også levere søknaden til servicetorget på rådhuset eller levere den samtidig som du stemmer.