Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Kort fortalt

 • I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september. 
 • Frist for registrering i Partiregisteret er 2. januar 2023.
 • Listeforslag til kommunestyrevalget må være mottatt av kommunen innen 31. mars 2023 klokken 12:00.

Jobb som valgmedarbeider

Tromsø kommune trenger hjelp til å avvike kommunestyrevalget i 2023. Som valgmedarbeider gjør du en innsats for demokratiet, utvider vennekretsen og får nyttig arbeidserfaring samtidig som du tjener penger. Les mer om valgmedarbeider

Jobb som demokratiguide

Tromsø kommune skal ansette 20 personer som skal fungere som demokratiguider under kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Les mer om det å være demokratiguide

Informasjon til politikere

Partier som ønsker å registrere seg, eller gjøre endringer i Partiregisteret må gjøre dette innen 2. januar 2023, for at registreringen skal få virkning ved valget.

Partiregisteret er et register over politiske partier i Norge. Hovedformålet er å gi partier anledning til å skaffe seg enerett til å stille lister under partinavnet.

Det er Brønnøysundregisterene som siden 2002 har hatt ansvaret for å føre Partiregisteret.

Kommunestyrevalget

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget for Tromsø i 2023 må levere listeforslag til valgstyret i Tromsø kommunen. Informasjon om hvordan du lager og leverer liste finner du på valg.no

Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning for listeforslag, og på listeforslag.valg.no kan du:

 • Opprette listeforslag og fylle ut nødvendig informasjon
 • Sende inn listeforslag elektronisk
 • Samle inn underskrifter digitalt
 • Finne veileder og ytterligere informasjon om hvordan du sender inn forslag og hvordan du fyller ut ditt listeforslag

 • Løsningen som forenkler og kvalitetssikrer opprettelsen og leveringen av listeforslag kan også brukes til å samle underskrifter. Der finner du også veiledning til utfylling av listeforslag.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning, kan du også kontakt oss i kommunen på e-post valg@tromso.kommune.no

 • Listeforslag må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl.12:00 i 2023.

Ønsker ditt parti å levere listeforslag på papir er dette fortsatt mulig. Se valg.no for mer informasjon om dette og maler som ditt parti kan velge å benytte

Fylkestingvalget

Dersom du eller din gruppe ønsker å stille liste til fylkestingsvalget kan du lese mer om dette på nettsidene til fylkeskommunen.

For listeforslag til kommunestyrevalget i Tromsø har vi laget en kort huskeliste for de viktigste kravene.

Navn på parti

 • Dersom partiet er registrert i Partiregisteret, skal offisielt navn brukes. 

Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for 

 • Kommunestyrevalg i Tromsø 2023

Kandidatene som stiller til valg 

 • Minimum syv navn, maks 49 navn
 • Navn kan bestå av inntil 30 tegn 
 • Stilling eller bosted for kandidatene, dersom dere ønsker dette (inntil 22 tegn). 

Underskrifter 

 • To signaturer for registrert partier som stilte til stortingsvalget i 2021 og fyller krav til forenklet behandling. 
 • 300 signaturer for alle som ikke fyller krav til forenklet behandling. 

Tillitsvalgte og tillitsutvalg 

 • Kontaktpersoner som har rett til å trekke listen, og forhandle med valgadministrasjonen for å sørge for sørge for at den fyller alle krav. 

Følgende skal vedlegges

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. 
 • Eventuelle erklæringer om valgbarhet, dersom kandidater ikke er bosatt i kommunen, eller har stillinger som gjør at de ikke er valgbare på innleveringstidspunktet.

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget.

For Tromsø kommune kan det gis stemmetillegg til inntil seks kandidater.