Valg 2023

Kort fortalt

 • I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september. 
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal stemme.

Stemme på valgdagene 10.-11. september

På valgdagene kan du stemme ved en rekke valglokaler. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal stemme.

På valgdagene kan du kun stemme i hjemkommunen din. Rekker du ikke hjem kan du forhåndstemme frem til 8. august (se forhåndsstemming ovenfor).

Disse partiene kan du stemme på i kommunestyrevalget i Tromsø

 • Arbeiderpartiet
 • By- og Landlista
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Nei til bompenger i Tromsø
 • Norgesdemokratene
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Se listen med alle partiene og deres kandidater.

Forhåndsstemme 10. august - 8. september

Fra 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme. Tilbudet er åpent for alle med stemmerett i Norge.

Den siste uken før selve valgdagene kan du forhåndsstemme tre steder i Tromsø:

Er du tilflyttet Tromsø?

 • Vil du stemme i Tromsø, men er bostedsregistrert et annet sted enn i Tromsø kommune, da er det smart å avgi en forhåndstemme innen 8. september
 • Har du meldt flytting til Tromsø kommune etter 30. juni kan du enten avgi forhåndsstemme i Tromsø eller avlegge stemme i din hjemkommune 10. og 11. september

Frist for å stemme hjemme er 5. september

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale kan henvende seg til kommunen om å forhåndsstemme hjemme eller der de oppholder seg.

 • Søknadsfrist: Vi må ha mottatt din henvendelse innen 5. september klokken 09:00.
 • Stemmeperiode: 10. august - 8. september.
 • Du trenger ikke dokumentere din helsetilstand.

Forhåndsstemme på institusjon

Siste mulighet for å forhåndsstemme på institusjon gikk ut 1. september klokken 13:00. Nedenfor kan du se hvor og når det har vært mulig å forhåndsstemme ved helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen. Tilbudet har primært vært rettet mot beboere, pasienter eller brukere på institusjonene, men tilbudet har også vært åpent for ansatte, pårørende og besøkende. 

Sted  Åpningstid Periode/ Dato  
Kvaløysletta sykehjem Åpent kl.10:00-12:00Torsdag 10. august 
Mortensnes sykehjem Åpent kl. 10:00-12:00 Fredag 11. august 
Heracleum bo- og servicesenter Åpent kl. 10:00-12:00  Onsdag 16. august 
Jadeveien sykehjem Åpent kl. 14:00-16:00 Onsdag 16. august 
Laureng bo- og servicesenter Åpent kl. 10:00-12:00 Torsdag 17. august 
Sør-Tromsøya sykehjem Åpent kl. 17:00-19:00 Torsdag 17. august 
Otium bo- og velferdssenter  Åpent kl. 10:00-12:00  Fredag 18. august 
UNN Åsgård  Åpent kl. 14:00-16:00 Mandag 21. august 
Seminaret omsorgsbolig  Åpent kl. 10:00-12:00 Onsdag 23. august 
Helsehuset Åpent kl. 11:00-13:00 Onsdag 23. august 
Lakselvbukt bo- og servicesenter  Åpent kl. 10:00-12:00 Torsdag 24. august 
Tromsø fengsel   Åpent kl. 10:00-13:00   Fredag 25. august 
Losen lavterskelsenter Åpent kl. 12:00-14:00 Fredag 25. august 
Vigør rehabiliteringssykehus  Åpent kl. 10:00-12:00 Mandag 28. august 
Havtun bo- og servicesenter  Åpent kl. 11:00-13:00   Fredag 1. september 

Informasjon til politikere

Partier som ønsker å registrere seg, eller gjøre endringer i Partiregisteret må gjøre dette innen 2. januar 2023, for at registreringen skal få virkning ved valget.

Partiregisteret er et register over politiske partier i Norge. Hovedformålet er å gi partier anledning til å skaffe seg enerett til å stille lister under partinavnet.

Det er Brønnøysundregisterene som siden 2002 har hatt ansvaret for å føre Partiregisteret.

Kommunestyrevalget

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget for Tromsø i 2023 må levere listeforslag til valgstyret i Tromsø kommunen. Informasjon om hvordan du lager og leverer liste finner du på valg.no

Valgdirektoratet har utviklet en digital løsning for listeforslag, og på listeforslag.valg.no kan du:

 • Opprette listeforslag og fylle ut nødvendig informasjon.
 • Sende inn listeforslag elektronisk.
 • Samle inn underskrifter digitalt.
 • Finne veileder og ytterligere informasjon om hvordan du sender inn forslag og hvordan du fyller ut ditt listeforslag.

 • Løsningen som forenkler og kvalitetssikrer opprettelsen og leveringen av listeforslag kan også brukes til å samle underskrifter. Der finner du også veiledning til utfylling av listeforslag.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning, kan du også kontakte oss på e-post.

 • Listeforslag må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl.12:00 i 2023.

Ønsker ditt parti å levere listeforslag på papir er dette fortsatt mulig. Se valg.no for mer informasjon om dette og maler som ditt parti kan velge å benytte

Fylkestingvalget

Dersom du eller din gruppe ønsker å stille liste til fylkestingsvalget kan du lese mer om dette på nettsidene til fylkeskommunen.

For listeforslag til kommunestyrevalget i Tromsø har vi laget en kort huskeliste for de viktigste kravene.

Navn på parti

 • Dersom partiet er registrert i Partiregisteret, skal offisielt navn brukes. 

Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for 

 • Kommunestyrevalg i Tromsø 2023

Kandidatene som stiller til valg 

 • Minimum syv navn, maks 49 navn.
 • Navn kan bestå av inntil 30 tegn.
 • Stilling eller bosted for kandidatene, dersom dere ønsker dette (inntil 22 tegn). 

Underskrifter 

 • To signaturer for registrert partier som stilte til stortingsvalget i 2021 og fyller krav til forenklet behandling. 
 • 300 signaturer for alle som ikke fyller krav til forenklet behandling. 

Tillitsvalgte og tillitsutvalg 

 • Kontaktpersoner som har rett til å trekke listen, og forhandle med valgadministrasjonen for å sørge for sørge for at den fyller alle krav. 

Følgende skal vedlegges

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato. 
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. 
 • Eventuelle erklæringer om valgbarhet, dersom kandidater ikke er bosatt i kommunen, eller har stillinger som gjør at de ikke er valgbare på innleveringstidspunktet.

 • Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget.
 • For Tromsø kommune kan det gis stemmetillegg til inntil seks kandidater. 

Sametingets valgmanntall og valgmanntallet for kommune- og fylkestingsvalget Tromsø kommune ligger ute til offentlig ettersyn, jf. Valgloven § 2-6 første ledd, og er tilgjengelig i foajeen på rådhuset til og med valgdagen 11. september.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp, jf. Valgloven § 2-7 (1).

Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen så snart en eventuell feil oppdages, jf. Valgloven § 2-7 (2). Send klagen til valg@tromso.kommune.no, eller som brev til

Valgstyret
Tromsø kommune
Rådhuset
Postboks 6900
9299 Tromsø

Her kan du lese mer om valgmanntall og stemmerett.

Jobb som valgmedarbeider

Ved hvert valg ansetter Tromsø kommune valgmedarbeidere. Som valgmedarbeider gjør du en innsats for demokratiet, utvider vennekretsen og får nyttig arbeidserfaring samtidig som du tjener penger. Les mer om valgmedarbeider.

Jobb som demokratiguide

Tromsø kommune har før valget ansatt 20 personer som skal fungere som demokratiguider under kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Les mer om det å være demokratiguide.