Skal du bytte skole?

Kort fortalt

  • Du kan søke om å bytte skole.
  • Frist for å søke om bytte av skole er 1. februar. For neste års 1. og 8. trinn er søknadsfristen 1. desember året før.
  • Dersom du flytter, er skolen ansvarlig for å melde eleven inn i den nye nærskolen.

Du kan søke plass på en annen skole enn nærskolen. Det er rektor som vurderer søknaden, og tar den endelige beslutningen.

Ved behandling og prioritering mellom søknader skal følgende momenter legges til grunn for vurderingen.

Momentene listes opp i prioritert rekkefølge:

1) Eleven flytter ut av skolekretsen og ønsker å fortsette på skolen

2) Bostedets nærhet til skolen

3) Søsken ved skolen

4) Praktiske årsaker, for eksempel nærhet til foreldres arbeidssted, søskens barnehage og venner på skolen det søkes til

5) Eventuelt andre tungtveiende årsaker

Her finner du informasjon om alle skolene i Tromsø.

Dersom du flytter ut av skolekretsen må du gi beskjed til skolen der barnet går. Skolen har ansvaret for å melde eleven inn i den nye nærskolen.

Dersom du ønsker at barnet skal fortsette på samme skole selv om dere har flyttet må du sende inn søknad.