Samisk barnehage barn

Samisk barnehage/
Guovssahas mánáidgárdi

(Sámegillii vuollelis)

Barnehagen ligger midt på Tromsøya. I nærområdet har vi Prestvannet, Charlottenlund, skogen og turløyper som vi ofte besøker når vi er på tur. Når vi skal på lengre turer drar vi gjerne til byen på bibliotekbesøk, konserter og utstillinger.  

Det er lett å komme hit med både sykkel, bil og buss. Rute 26 stopper i nærheten av barnehagen.

Utenfor barnehagen har vi gamme, uthus, duodji-/snekkerbod og lavvo, som er aktivt i bruk.  

Samisk kultur og tradisjoner er viktig for oss og vi er ofte ved reingjerdet, på gårdsbesøk og fiske for å oppleve og lære om tradisjonelle samiske næringer.

Samisk er hverdagsspråket for barna, foreldre og ansatte. Barnehagen har særskilte vedtekter for opptak for samisk språk.

Vi serveres sunn og variert kost med frukt og grønt til alle måltidene. En gang i uken serverer vi varm lunsj. Barna må ha med matpakke til frokost.

Du kan lese mer om barnehagen, våre satsingsområder og foreldresamarbeid i årsplanen.

Mánáidgárdi lea guovdu Romssasullo, lahka Báhpajávrri, Charlottenlund, vuovddi ja vázzinbálgáid. Doppe dávjá finadit. Go leat guhkebuš mátkkiin, de finadit áinnas gávpoga girjerádjosis, konsearttain ja čájáhusain.

Lea álki boahtit deike sihke sihkkeliin, biillain ja bussain. Rukto 26 bisána lahka mánáidgárddi.

Mánáidgárddi olggobealde leat goahti, áiti, duodje-/snihkkenvisti ja lávvu maid viššalit geavahit.

Sámi kultuvra ja árbevierut leat dehálaččat midjiide ja mii leat dávjá boazogárddis, finadit návetdálus ja bivdit guliid. Nie mii vásihit ja oahppat árbevirolaš sámi ealáhusaid birra.

Sámegiella lea beaivválaš giella. Mánáidgárddis leat sierra njuolggadusat fállat sámegielagiidda mánaidgárdesaji.

Mii guossohit dearvvašlaš ja iešguđetlágan biepmu oktan šattuiguin ja ruotnasiiguin juohke boradeapmái. Oktii vahkus guossohit liegga beaiveborramuša. Mánát váldet ieža niestti mielde iđedažžan.

Sáhtát lohkat eanet mánáidgárddi, iežamet vuoruhemiid ja vánhenovttasbarggu birra jahkeplánas.

Kommunal
0–6 år
21-40
07:30-16:30

Fagdager 2023 (barnehagen er stengt)
Mandag 2. januar
Fredag 28. april
Torsdag 5. oktober
Fredag 6. oktober
Mandag 13. november

Fágabeaivvit 2023 (mánáidgárdi lea dáid beivviid gitta)
Vuossárga ođđajagimánu 2. beaivve
Bearjadat cuoŋománu 28. beaivve
Duorastat golggotmánu 5. beaivve
Bearjadat golggotmánu 6. beaivve
Vuossárga skábmamánu 13. beaivve

Kontakt oss / Váldde oktavuođa
Send e-post til barnehagen / Sádde e-poastta mánáidgárdái

Fagleder / Fágajođiheaddji: 

Inger Ellen Marja Eira
Telefon / Telefuvdna: 90 61 22 15

 

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager/ Romssasuolu Oarjji ovttadatjođiheaddji: 
Hilde Dahl Djupnes
Telefon / Telefuvdna: 93 06 11 22

Våre avdelinger / Min ossodagat
Násti (0-3 år / jahkásaččat): 95 75 03 30 
Beaivváš (3-6 år/ jahkásaččat): 95 48 03 87 

Besøksadresse

Prestvannvegen 44
9011Tromsø
Norge