• Seks barn ved gjerde med fargerike luhkka i Samisk barnehage

Samisk barnehage/
Guovssahas mánáidgárdi

Den samiske barnehagen «Guovssahas» ligger midt på Tromsøya. I nærområdet har vi Prestvannet, Charlottenlund, skogen og turløyper.

Barnehagen ble startet av Romssa sámi searvi / Tromsø sameforening i 1983, og kommunen overtok driften i 1988.

I februar 2007 fikk barnehagen nye lokaler ved Prestvannvegen 44, hvor barnehagen er i dag. 

Området rundt gir mange muligheter for natur, friluftsliv og lek. Vår barnehage har gamme, lavvo, uthus, og duodji-/snekkerbod.

Avdelingene er oppkalt etter stjernehimmelen, Násti (Stjerne) og Beaivváš (solen).

Samisk er hverdagsspråket for barna, foreldre og ansatte. I barnehagen er samisk språk og kultur til stede gjennom hele barnehagedagen. Barnehagen bidrar til at barna får en oppvekst i Tromsø der samisk språk og samisk kultur er en selvfølge.

Samiske tradisjoner er viktige for oss. Vi er ofte på turer for å oppleve og lære om tradisjonelle samiske næringer, for eksempel på utflukter i reingjerde, på gårdsbesøk, eller ute og fisker.

Vi serverer sunn og variert kost med frukt og grønt til alle måltidene. En gang i uken serverer vi varm lunsj laget av kokk. Barna har med matpakke til frokost.

Du kan lese mer om barnehagen, våre satsingsområder og foreldresamarbeid i årsplanen. Barnehagen har særskilte vedtekter for opptak for samisk språk.

Guovssahas mánáidgárdi

Dákko almmuhuvvojit dieđut sámegillii...

Kommunal
0–6 år
21-40
07:30-16:30

Fagdager  (barnehagen er stengt)
Se ferie og fridager i skoler og barnehager

Fágabeaivvit 2023 (mánáidgárdi lea dáid beivviid gitta)
Vuossárga ođđajagimánu 2. beaivve
Bearjadat cuoŋománu 28. beaivve
Duorastat golggotmánu 5. beaivve
Bearjadat golggotmánu 6. beaivve
Vuossárga skábmamánu 13. beaivve

Kontakt oss/ Váldde oktavuođa
Send e-post til barnehagen / Sádde e-poastta mánáidgárdái

Fagleder/ Fágajođiheaddji: 
Inger Ellen Marja Eira
Telefon/ Telefuvdna: 90 61 22 15

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager/ Romssasuolu Oarjji ovttadatjođiheaddji: 
Hilde Dahl Djupnes
Telefon/ Telefuvdna: 93 06 11 22

Våre avdelinger/ Min ossodagat
Násti (0-3 år / jahkásaččat): 95 75 03 30 
Beaivváš (3-6 år/ jahkásaččat): 95 48 03 87 

Besøksadresse

Prestvannvegen 44
9011Tromsø
Norge