• Seks barn ved gjerde med fargerike luhkka i Samisk barnehage

Samisk barnehage/
Guovssahas mánáidgárdi

Den samiske barnehagen «Guovssahas» ligger midt på Tromsøya. I nærområdet har vi Prestvannet, Charlottenlund, skogen og turløyper.

Barnehagen ble startet av Romssa sámi searvi / Tromsø sameforening i 1983, og kommunen overtok driften i 1988.

I februar 2007 fikk barnehagen nye lokaler ved Prestvannvegen 44, hvor barnehagen er i dag. 

Området rundt gir mange muligheter for natur, friluftsliv og lek. Vår barnehage har gamme, lavvo, uthus, og duodji-/snekkerbod.

Avdelingene er oppkalt etter stjernehimmelen, Násti (Stjerne) og Beaivváš (solen).

Samisk er hverdagsspråket for barna, foreldre og ansatte. I barnehagen er samisk språk og kultur til stede gjennom hele barnehagedagen. Barnehagen bidrar til at barna får en oppvekst i Tromsø der samisk språk og samisk kultur er en selvfølge.

Samiske tradisjoner er viktige for oss. Vi er ofte på turer for å oppleve og lære om tradisjonelle samiske næringer, for eksempel på utflukter i reingjerde, på gårdsbesøk, eller ute og fisker.

Vi serverer sunn og variert kost med frukt og grønt til alle måltidene. En gang i uken serverer vi varm lunsj laget av kokk. Barna har med matpakke til frokost.

Du kan lese mer om barnehagen, våre satsingsområder og foreldresamarbeid i årsplanen. Barnehagen har særskilte vedtekter for opptak for samisk språk.

Kommunal
0–6 år
21-40
07:30-16:30

Fagdager  (barnehagen er stengt)
Se ferie og fridager i skoler og barnehager

Fágabeaivvit 2024 (mánáidgárdi lea dáid beivviid gitta)

  • Disdat ođđajagimánu 2. beaivvi
  • Mánnodat cuoŋománu 22. beaivvi
  • Duorastat golggotmánu 3. beaivvi ja bearjadat golggotmánu 4. beaivvi
  • Disdat skábmamánu 19. beaivvi

Kontakt oss/ Váldde oktavuođa
Send e-post til barnehagen / Sádde e-poastta mánáidgárdái

Fagleder/ Fágajođiheaddji: 
Inger Ellen Marja Eira
Telefon/ Telefuvdna: 90 61 22 15

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager/ Romssasuolu Oarjji ovttadatjođiheaddji: 
Hilde Dahl Djupnes
Telefon/ Telefuvdna: 93 06 11 22

Våre avdelinger/ Min ossodagat
Násti (0-3 år / jahkásaččat): 95 75 03 30 
Beaivváš (3-6 år/ jahkásaččat): 95 48 03 87 

Besøksadresse

Prestvannvegen 44
9011Tromsø
Norge