Lakselvbukt barnehage sett utenfra med lekeområde, hav og fjell en strålende sommerdag
Uteområdet i Lakselvbukt barnehage en strålende vinterdag med sol, hav og fjell

Lakselvbukt barnehage

Barnehagen ligger ved foten av Lyngsalpene innerst i Ullsfjorden. Vi har både fjæra og skogen i umiddelbar nærhet og er ofte på tur i nærområdet. Utenfor barnehagen har vi en naturlekeplass med gapahuk som vi kaller Jungelstedet.   

Vi samarbeider tett med skolen og har felles uteleke- og læreplasser og pedagogiske opplegg. Vi deltar på ulike prosjekter og arrangementer i regi av skolen og har tilgang til skolens bibliotek og gymsal.  
 
Barnehagen er aktiv i bygda og samarbeider med lag og foreninger som Gàisì språksenter, Ishavskysten friluftsråd og Lakselvbukt bo- og servicesenter.  

Vi serverer sunn og variert mat med frukt og grønt til alle måltidene. En dag i uken har vi varm mat. Alle måltider tilberedes i barnehagen, så barna trenger ikke å ha med matpakke.

Barnehagen er en del av Lakselvbukt skole og barnehage og har felles ledelse.  

Du kan lese mer om barnehagen, våre satsingsområder og foreldresamarbeid i årsplanen.

Kommunal
0–6 år
1-20
07:00-16:30

Fagdager  (barnehagen er stengt)
Se ferie og fridager i skoler og barnehager

Kontakt oss
Telefonnummer: 47 60 79 49 

Fagleder: Vivi Engen    
Telefon: 90 04 29 75 

Enhetsleder: Per-Helge Engen
Telefon: 47 03 57 57

Besøksadresse

Lakselvbuktvegen 600
9042Laksvatn
Norge