Priser på våre tjenester

Kort fortalt

  • Mange av våre tjenester koster penger.
  • Du finner alle våre priser og gebyrer på en egen nettside.

Gebyrene for tjenester som handler om blant annet kart, byggesaker, planer, seksjonering og oppmåling er samlet i det såkalte gebyrregulativet. Det finner du her.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.