Måling av radon

Kort fortalt

  • Høyt radonnivå i huset kan gi helseproblemer.
  • Du må selv bestille radonmåling hos en valgfri leverandør.
  • Det er ulike tiltak som kan gjøres for å få ned radonnivået.  

Radon er en radioaktiv gass som finnes i noen bergarter, og som kan lekke inn i boligen fra grunnen. Radon verken smaker eller lukter, og gassen er fargeløs. Det er derfor umulig å vite om det er for høye radonkonsentrasjoner i en bolig uten at det måles.  

Statens strålevern har satt anbefalt tiltaksgrense til 100 Bq/m³, og maksgrense på 200 Bq/m³.  

Radon er den nest største risikofaktoren for lungekreft etter røyking.  

Dersom radonkonsentrasjonen er over grensen på 100 Bq/m³, er det viktig å finne ut hvordan radon kommer inn i huset. Tiltakene avhenger blant annet av hustype, konstruksjon, ventilasjonsforhold og grunnforhold.

Ta gjerne kontakt med flere rådgivningsfirma.

For nybygg stiller byggteknisk forskrift krav til forebyggende radontiltak og grenseverdier.

Vi anbefaler derfor at huseiere i nye boliger måler radonnivået så raskt som mulig. På den måten kan du sette i gang tiltak før garantien går ut.

Forskriften finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.

Dersom du leier ut en bolig, har du plikt til å dokumentere radonnivået. Dersom radonnivået overstiger 100 Bq/3, må du sette inn tiltak for å redusere det. Det samme gjelder for barnehager og skoler.

Hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) finner du måleprosedyre for radon i boliger.

Kommunen krever radonmålinger ved godkjenning og tilsyn av barnehager og skoler.

Med inneklima menes temperatur, luftkvalitet, støy og klang, lys og stråling og ergonomiske forhold. Godt inneklima er viktig for god helse. Fuktskader og muggsoppvekst i innemiljøet kan gi helseplager som luftveisinfeksjoner, allergiske reaksjoner og utløsing av astma.

  • Velg bygg- og oppussingsmateriale med få avgasser.
  • Ha god ventilasjon.  
  • Hold innetemperaturen på rundt 20 grader (14-18 på soverommet).
  • Unngå høy luftfuktighet.

Du finner mer informasjon om inneklima hos Folkehelseinstituttet.

Miljørettet helsevern
Telefon: 47 45 72 29 

Marte Stokvik Ovesen
Rådgiver, miljørettet helsevern
Telefon: 41 32 99 25