Få viktige SMS-varsler fra kommunen

Kort fortalt

 • Se hvordan kommunen bruker SMS-varsler for å nå ut med viktig informasjon til innbyggerne.
 • Sjekk om du får SMS-varsler fra kommunen.

Kommunen har et adressebasert varslingssystem for å nå ut til våre innbyggere ved behov.

Vi bruker SMS-varsel ved følgende behov:

 • Enhet for bydrift og seksjon for vann og avløp sender ut driftsmeldinger.
 • Politiet eller kommunens kriseledelse sender ut varsel til innbyggerne ved større hendelser eller ulykker.

Varslingssystemet henter opplysninger fra ulike registre:

 • Folkeregisterdata (enkeltpersoner)
 • Altinn/Norge.no (enkeltpersoner)
 • Næringsdatabasen/Brønnøysundregister (virksomheter)
 • Eierregisteret fra Statens kartverk (bolig og hytte/fritidseiendom) for privatpersoner

Du er selv ansvarlig for å sørge for at dine opplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Ditt mobiltelefonnummer må være registrert på din bostedsadresse i Tromsø for å kunne motta relevante SMS-varsler for din adresse.

For å sikre at du mottar framtidige varsler fra stat og kommune, oppfordrer vi deg derfor til å sjekke og eventuelt oppdatere din oppføring i varslingssystemet.

Dette gjør du på norge.no sine nettsider.

Logg inn med Min ID. Følg instruksjonen på nettsiden og sjekk at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Det kan være flere grunner til at du ikke mottar SMS-varsler fra oss. For eksempel fordi du:

 • er student i Tromsø, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • har mobiltelefon dekket gjennom din arbeidsgiver
 • har hemmelig nummer
 • har reservert deg mot all kommunikasjon på nett
 • er under 16 år
 • har feil kontaktinformasjon på Altinn
 • har nylig flyttet
 • ikke har dekning

Det kan også hende du ikke mottar SMS-varsler på grunn av tekniske årsaker, ustabilitet på mobilnettet eller en forsinkelse på grunn av et stort antall SMS-er som skal sendes ut.