Miljørettet helsevern

Kort fortalt

  • Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som kan påvirke helsen. 
  • Kommuneoverlegen har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen.  
  • Noen virksomheter må godkjennes av kommunen før oppstart, andre har meldeplikt.  

Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder for skipsinspeksjon, kjøletårn, skadedyrbekjempelse, campingplass, hospits, asylmottak, forsamlingslokale, barnehage og skole, dagmamma, badeanlegg, frisør, hudpleie, tatovering og piercing og solarium.

Hvilke krav gjelder for din virksomhet?