Remiks: Avfall, gjenbruk og returstasjoner

Kort fortalt

  • Remiks håndterer alt av søppel og avfall i Tromsø kommune.
  • Remiks har avfallsløsninger for både husholdninger og næringsliv.
  • Se remiks.no for mer infomrasjon.

Avfallsposene i Tromsø kan hentes i butikk og andre utvalgte steder. Se oversikt over butikker der du kan hente poser.

Avfallet i posene sorteres på følgende måte:

  • Pose med grønne prikker: Matavfall
  • Pose med lilla prikker: Plastemballasje
  • Pose med blå prikker: Papp, papir og drikkekartong

Vær nøye når du kaster restavfallet. 67% av avfallet som kastes som restfall viser seg å være feilsortert og skulle havnet i en av de prikkede posene i stedet.

Remiks tar i mot avfall fra strandryddeaksjonen. Les mer om strandryddekortet på Remiks sine nettsider.

Remiks Miljøpark AS
Telefon: 77 60 19 00 
Besøksadresse: Ringvegen 180, 9018 Tromsø 
Postadresse: Postboks 3304, Stakkevollan, 9275 Tromsø 

Rebell Remiks bærekraftsenter
Telefon: 45 39 35 59
Besøksadresse: Kvaløyvegen 329, 9016 Tromsø