Remiks Miljøpark AS

Kort fortalt

  • Alt søppel og avfall i kommunen håndteres av Remiks Miljøpark AS.
  • De har avfallsløsninger for både husholdninger og næringsliv.
  • Remiks er et aksjeselskap som eies av Tromsø og Karlsøy kommune.  

Lurer du på hvordan du sorterer søpla korrekt? Eller hvilken dag det er søppeltømming der du bor?

Alt du lurer på om søppelhåndtering, finner du informasjon om på nettstedet til Remiks Miljøpark.


Det er innført nye poser i Tromsø som bare vil kunne hentes i butikk og andre utvalgte steder.

De nye posene er blanke med prikker i fargene grønn, lilla og blå og skal sorteres på følgende måte:

  • Grønne prikker: Matavfall
  • Lilla prikker: Plastemballasje
  • Blå prikker: Papp, papir og drikkekartong

Se oversikt over butikker der du kan hente poser.

Remiks tar i mot avfall fra strandryddeaksjonen. Les mer om strandryddekortet på Remiks sine nettsider.

Remiks Miljøpark AS
Telefon: 77 60 19 00 
Besøksadresse: Ringvegen 180, 9018 Tromsø 
Postadresse: Postboks 3304, Stakkevollan, 9275 Tromsø