31. oktober 2022

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram og budsjett

Forslagene ble presentert av kommunedirektør Stig Tore Johnsen (t.v.) i en pressekonferanse mandag 31. oktober klokken 11. Her med direktør i stab for økonomi og finans, Geir Andersen.