06. desember 2023

Møte i Miljø-, idrett-, kultur- og samfunnsutviklingsutvalget 6. desember 2023

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 12:00.

Opptak finnes på Youtube-kanalen Politiske møter i Tromsø

Du finner saksliste og -dokumenter i vår møtekalender.

For mer informasjon om møtet, se i vår nettkalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til sekretariatet.