26. januar 2024

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget 26. januar 2024

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 12:00. 

Opptak finnes på Youtube-kanalen Politiske møter i Tromsø

Du finner saksliste og -dokumenter i vår møtekalender.

For mer informasjon om møtet, se i vår nettkalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til sekretariatet.