Vi lager ny vannforsyning til Vikran og Balsnes

Den nye infrastrukturen vil erstatte distriktsvannverket.

Dronefoto av gravetrase utenfor vei på Vikran.

Den nye infrastrukturen vil erstatte distriktsvannverket.

Siste oppdatering 09. feb 2024, kl. 12:56

Publisert 09. feb 2024

Vi er i gang med gravearbeid på Vikran, fra veien ved Ryatunnelen og 600 meter opp i utmark frem til et tilkoblingspunkt til Balsnes distriktsvannverk.

To gravemaskiner er i gang med å legge ned den nye vannledningen. Anleggs- og riggområdet ligger utenfor vei, og er derfor ikke til hinder for trafikk.

Dronefoto av to gravemaskiner som jobber i skogen på Vikran.

Gravearbeidet startet i januar og skal være ferdig i mars.

Les mer om prosjektet her.

Skal forsyne området fra byvannverket

Vi legger ny vannledning på Vikran som steg på veien til å kunne forsyne området med drikkevann fra byvannverket.

Når den nye vannforsyningen er på plass, vil den erstatte dagens distriktsvannverk på Balsnes. Da vil våre abonnenter på Vikran og Balsnes få drikkevannet sitt fra våre kilder på Ringvassøya og Kvaløya.

Kart som viser vannforsyning fra fastlandet via kvaløya til vikran

Her ser du vannforsyningen fra fastlandet, i sjøen til Kvaløya, gjennom Ryatunnelen og til Vikran.

Vannledningen i Ryatunnelen ligger klar og venter på å bli tatt i bruk. I vår legger vi ned nye ledninger på Vikran og på Solligården og Kaldslettnes. Disse skal knyttes sammen med en sjøledning i et prosjekt som nå er under planlegging.

Les mer om prosjektet på Solligården og Kaldslettnes her.