Hopp til hovedinnhold
Oversiktsbilde fra drone av Solligården sett fra sør

Ny hovedvannledning på Solligården og Kaldslettnes

Sammendrag

Vi skal legge ny hovedvannledning fra Solstrandvegen og 400 meter sørover forbi Sollielva til krysset med Arntjordet. Den nye ledningen vil gi bedre vannforsyning og slokkevann i området. Vi skal også legge ned to nye vannledninger på Kaldslettnes som senere skal forlenges over sundet til Vikran.

Denne siden vil bli oppdatert gjennom hele prosjektet. Følg med her for å få med deg siste nytt om gravearbeidet.

Tidlig i januar startet gravearbeidet på snuplassen for buss i Solstrandvegen. Etter tre uker var dette arbeidet ferdig, og vi graver oss videre sørover i veien bort forbi Sollielva til krysset med Arntjordet.

Troms fylkestrafikk har lagt planer for hvordan bussene skal kjøre mens gravearbeidet pågår. Det ser ut til at det i perioder vil bli nødvendig å sette inn minibusser for å få fraktet elever fra området til Reinen skole og Tromstun skole.

Solstrandvegen vil bli stengt for gjennomkjøring mens grøfta flytter seg sørover. Det betyr at du i perioder vil måtte kjøre sørover i Solstrandvegen for å komme deg ut på E8 i retning Tromsdalen.

Gang- og sykkelveien i Solstrandvegen vil bli holdt åpen under hele prosjektet.

Oppstart på Kaldslettnes

Tidlig i april starter vi arbeidet på Kaldslettnes. Denne delen av prosjektet er planlagt ferdig tidlig i mai.

Solstrandvegen blir delvis stengt mens vi jobber, men vi holder ett kjørefelt åpent slik at du kommer deg forbi. Gang- og sykkelvei er alltid åpen.

Vi skal bore plass til vannledningene under E8.

Mens arbeidet pågår vil fartsgrensen reduseres til 50 km/t.

Gravearbeidet lenger nord i Solstrandvegen fortsetter som før.

Endringer i busstilbud

Gravearbeidet vil medføre endringer i busstilbudet, fordi veien vil bli stengt for trafikk. Det vil fortsatt være mulig å gå og sykle forbi anlegget.

Troms fylkestrafikk planlegger omlegging av busstilbud i området.

Følg med på nettsidene til Troms fylkestrafikk.

Ny hovedvannledning på Solligården

Vi skal legge ned ny hovedvannledning fra snuplassen i Solstrandvegen og 400 meter sørover forbi Sollielva til krysset med Arntjordet.

Kart som viser hvor det skal graves i Solstrandvegen
Den rosa streken viser hvor den nye hovedvannledningen skal legges.

Ny hovedvannledning på Kaldslettnes

Vi skal også legge to vannledninger fra Solstrandvegen ned under E8 til fjæra. I et senere prosjekt skal vannledningene forlenges med sjøledning til Vikran.

Kart viser grøft som skal graves på Kaldslettnes.
Den rosa streken viser hvor de to vannledningene skal legges fra veien og ned i fjæra.

Vi legger ned ny hovedvannledning for å øke kapasiteten på vannforsyningen til Solligården og boligområdene sør for Solligården.

Den nye ledningen kobles i kum på hovedvannledning nordover til Tromsdalen, og videre sørover til Kaldslettnes.

Arbeidet med å legge ned to vannledninger på Kaldslettnes er en del av en større plan om å utvide hovedvannledningen fra byvannverket til Kvaløya og Malangen.

I dag har Balsnes/Vikran et eget distriktsvannverk, som betyr at de som bor der får drikkevann fra nærområdet sitt. Når vi forlenger vannforsyningen fra byvannverket som forsyner Kvaløysletta, Tromsøya og fastlandet, så vil også folk på Balsnes/Vikran få det samme drikkevannet som de som bor i byområdet.

Kart som viser vannforsyning fra fastlandet via kvaløya til vikran
Her ser du vannforsyningen fra fastlandet til Vikran. Den oransje traseen på fastlandet legges våren 2024, den rosa sjøledningen planlegges nå, den blå ledningen i Rya-tunnelen er ferdig og oransje på Vikran legges våren 2024.

Denne infrastrukturen gir økt sikkerhet i vannforsyningen og sikrer flere innbyggere samme drikkevannskvalitet.

Anleggsarbeidet startet i januar 2024 og skal være ferdig i mai 2024.

Vi vil asfaltere veien når asfaltverket åpner i slutten av mai eller tidlig i juni 2024.

Veier vil bli stengt for gjennomkjøring mens anleggsarbeidet pågår.

De første tre ukene vil det kun være arbeid på snuplassen for buss i Solstrandvegen. Deretter graver vi oss sørover i veien bort forbi Sollielva til krysset med Arntjordet.

Solstrandvegen vil bli stengt for gjennomkjøring mens grøfta flytter seg sørover. Det betyr at du i perioder vil måtte kjøre sørover i Solstrandvegen for å komme deg ut på E8 i retning Tromsdalen.

Gang- og sykkelveien i Solstrandvegen vil bli holdt åpen under hele prosjektet.

Barn og unge som skal ta bussen til Reinen skole eller Tromstun skole, vil også påvirkes av gravearbeidet fordi bussen ikke lenger kan kjøre fritt i Solstrandvegen. Troms fylkestrafikk vil sette inn minibusser for elevene, slik at de kommer seg til skolen.

Ta kontakt med: 

  • Prosjektleder Anatoly Tore Thorsen (seksjon for vann og avløp) på telefon 91 36 85 77 eller e-post.
  • Entreprenørens prosjektleder Jøte Brekmo (Grav & Spreng AS) på telefon 90 91 11 82 eller på e-post.
  • Byggeleder Knut Bakkemo (Indira Utvikling AS) på telefon 90 50 63 18 eller e-post.
  • Kommunikasjonsrådgiver Frank Lande (seksjon for vann og avløp) på telefon 48 47 83 87 eller e-post