Hopp til hovedinnhold
Gravemaskiner i skogen på Vikran

Ny vannledning på Vikran

Sammendrag

Vi legger ny vannledning på Vikran som et ledd i forsyning av drikkevann i dette området fra byvannverket. Den nye vannforsyningen vil erstatte distriktsvannverket på Balsnes.

Denne siden vil bli oppdatert gjennom hele prosjektet. Følg med her for å få med deg siste nytt om gravearbeidet.

Entreprenør er i gang med å grave traseen hvor den nye vannledningen skal legges ned.

Anleggs- og riggområdet ligger utenfor vei, og er derfor ikke til hinder for trafikk.

Vi skal legge ned ny vannledning i et strekk på cirka 600 meter mellom to kummer: Den ene ligger nært Ryatunnelen og den andre ligger oppi skogen.

Gravemaskiner i trase i skogen
Her ser du gravemaskinene som jobber i traseen hvor vannledningen skal legges. I bakgrunnen ser du Kvaløya.

Når dette ledningsstrekket er lagt, så knytter vi sammen vannforsyning fra byvannverket med vannforsyningen som ligger i bakken på Vikran i dag. En vannledning ligger allerede klar i Ryatunnelen, og nå gjenstår det bare å forlenge denne opp til dagens ledningsnett.

Kart som viser vannforsyning fra fastlandet via kvaløya til vikran
Her ser du vannforsyningen fra fastlandet til Vikran. Den oransje traseen på fastlandet legges våren 2024, den rosa sjøledningen planlegges nå, den blå ledningen i Rya-tunnelen er ferdig og oransje på Vikran legges våren 2024.

Dette gjør at vi kan forsyne området med drikkevann fra byvannverket. Når dette er gjort, så vil denne forsyningen erstatte dagens lokale vannverk på Balsnes. Da vil alle få sitt drikkevann fra byvannverket.

Vannet leveres fra Kaldslettnes på fastlandet og gjennom en sjøledning til Kvaløya, gjennom Ryatunnelen og til Vikran. Sjøledningen er ikke lagt ennå, men dette jobber vi med nå.

Vi har 2 byvannverk som er koblet sammen og 13 distriktsvannverk som fungerer hver for seg.

Når det er mulig så vil vi forsyne så mange områder som mulig fra byvannverkene. Da får flere samme vannkvalitet og sikker vannforsyning.

Gravearbeidet skal være ferdig i mars 2024.

Deretter vil det bli gjennomført noe overflatearbeid frem mot sommeren.

Alt arbeid foregår utenfor vei og vil ikke ha betydning for din fremkommelighet.

Når distriktsvannverket på Balsnes legges ned, vil du som bor i området få drikkevann fra byvannverket.

Ta kontakt med: 

  • Prosjektleder Anatoly Tore Thorsen (seksjon for vann og avløp) på telefon 91 36 85 77 eller e-post.
  • Anleggsleder Kenneth Jenssen (Einar Sørensen Maskinentreprenør AS) på telefon 46 92 54 77 eller e-post.
  • Byggeleder Thomas Hansen (Indira) på telefon 90 98 46 96 eller e-post.
  • Kommunikasjonsrådgiver Frank Lande (seksjon for vann og avløp) på telefon 48 47 83 87 eller e-post