Ordensregler for biblioteket

Dette er ordensreglene for Tromsø bibliotek og byarkiv.

Alle som besøker bibliotekene i Tromsø skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand til sjenanse for andre.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak for alkohol ved enkelte arrangement.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket og tap av rett til selvbetjent bibliotek. Politi eller vekter kan blir tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestenging og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestenging fattes av biblioteksjefen, Beslutningen skal være skriftlig.
  • En formell bortvisning blir behandlet som enkeltvedtak i henhold til Lov om forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd og vedtatt i Kultur, idretts- og friluftsutvalget i møte 09.06.21.