Ordensregler for biblioteket

Dette er ordensreglene for Tromsø bibliotek og byarkiv.

Alle som besøker bibliotekene i Tromsø skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være. Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i synlig ruspåvirket tilstand til sjenanse for andre.
  • Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak for alkohol ved enkelte arrangement.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket og tap av rett til selvbetjent bibliotek. Politi eller vekter kan blir tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestenging og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestenging fattes av biblioteksjefen, Beslutningen skal være skriftlig.
  • En formell bortvisning blir behandlet som enkeltvedtak i henhold til Lov om forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd og vedtatt i Kultur, idretts- og friluftsutvalget i møte 09.06.21.

Fant du det du så etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du så etter, så vi kan bli enda bedre.
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og personvernerklæringen og avtalevilkår fra Google gjelder.