Bokbussen

Bokbussen er et tilbud til barn og unge i Tromsø kommune.

Den besøker 23 stoppesteder i måneden og møter cirka 2000 barn. Bussen har med aktuelle bøker, filmer, lydbøker og tegneserier for barn og unge. Det er mulig å bestille bøker og andre medier på forhånd og få det levert med bokbussen. Vi besøker også skoler og barnehage i Karlsøy kommune.

DatoStedTidspunkt
4. 
 
5. 
6. 
 
7. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
14. 
18. 
19. 
 
 
20. 
21. 
Slettaelva skole 
Slettaelva barnehage 
Kaldfjord skole 
Isbjørnen barnehage 
Skittenelv skole 
Kattfjord skole 
Sommarøy barnehage 
Brensholmen skole 
Tusseladden barnehage 
Tusseladden barnehage avd. fjæra 
Vikran skole 
Polarmåsen barnehage 

Sandnessund skole 
Selnes skole 
Vanna Montessori skole 
Vannvåg skole 

Ersfjordbotn skole 
Trondjord skole 
9.30 - 13.30 
13.40 - 14.00 
9.30 - 13.00 
9.30 - 10.15 
11.00 - 12.30 
10.00 - 10 40 
11.00 - 11 20 
11 30 – 12 30 
9.30 - 9.55 
10.00 - 10.25 
11.15 - 12.15 
13.45-14.04

9.30 - 13.00 
9.30 - 13.00 
10.00 - 11.00
12.00 - 13.30  

9.30 - 12.00 
11.30 - 12.30 

DatoStedTidspunkt
2. 
 
3. 
 
4. 
 
8. 
9. 
11. 
 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
18. 
22. 
 
 
23. 
 
 
25. 
29. 
30. 
Ramfjord skole 
Sjursnes skole 
Isbjørnen barnehage 
Skittenelv skole 
Hansnes skole 
Gamnes barnehage 
Straumsbukta skole 
Kaldfjord skole 
Kattfjord skole 
Sommarøy barnehage 
Brensholmen skole 
Slettaelva skole 
Slettaelva barnehage 
Vanna Montessori skole 
Vannvåg skole 
Ersfjordbotn skole 
Sandnessund skole 
Tusseladden barnehage 
Tusseladden barnehage avd. fjæra 
Vikran skole 
Storelva skole 
Storvollen barnehage 
Polarmåsen barnehage 
Trondjord skole 
Selnes skole 
Ramfjord skole 
Sjursnes skole 
9.30 - 12.00 
13.00 - 14.00 
9.30 - 10.15 
11.00 - 12.30 
10.00 - 13.30 
13.50 - 14.10 
10.00 - 13.00 
9.30 - 13.00 
10.00 - 10 40 
11.00 - 11 20 
11 30 – 12 30 
9.30 - 13.30 
13.40 - 14.00 
10.00 - 11.00 
12.00 - 13.30 
9.30 - 12.00 
9.30 - 13.00 
9.30 - 9.55 
10.00 - 10.25 
11.15 - 12.15 
9.00 - 13.00 
13.15 - 13.35 
13.45 - 14.05 
11.30 - 12.30 
9.30 - 13.00 
9.30 - 12.00 
13.00 - 14.00 

DatoStedTidspunkt
 2. 
 
 6. 
 7. 
 8. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
16.  
 
 
21. 
 
 
23. 
27. 
 
 
28. 
 
29. 
Hansnes skole 
Gamnes barnehage 
Straumsbukta skole 
Kaldfjord skole 
Isbjørnen barnehage 
Skittenelv skole 
Slettaelva skole 
Slettaelva barnehage 
Vanna Montessori skole 
Vannvåg skole 
Ersfjordbotn skole 
Kattfjord skole 
Sommarøy barnehage 
Brensholmen skole 
Storelva skole 
Storvollen barnehage 
Polarmåsen barnehage 
Sandnessund skole 
Tusseladden barnehage 
Tusseladden barnehage avd. fjæra 
Vikran skole 
Ramfjord skole 
Sjursnes skole 
Trondjord skole
10.00 - 13.30 
13.50 - 14.10 
10.00 - 13.00 
9.30 - 13.00 
9.30 - 10.15 
11.00 - 12.30 
9.30 - 13.30 
13.40 - 14.00 
10.00 - 11.00 
12.00 - 13.30 
9.30 - 12.00 
10.00 - 10 40 
11.00 - 11 20 
11 30 – 12 30 
9.00 - 13.00 
13.15 - 13.35 
13.45 - 14.05 
9.30 - 13.00 
9.30 - 9.55 
10.00 - 10.25 
11.15 - 12.15 
9.30 - 12.00 
13.00 - 14.00 
11.30 - 12.30 

DatoStedTidspunkt
 3. 
 4. 
 5. 
 
 6. 
 
10. 
11. 
 
12. 
13. 
 
 
16. 
Selnes skole 
Kaldfjord skole 
Isbjørnen barnehage 
Skittenelv skole 
Hansnes skole 
Gamnes barnehage 
Straumsbukta skole 
Vanna Montessori skole 
Vannvåg skole 
Ersfjordbotn skole 
Kattfjord skole 
Sommarøy barnehage 
Brensholmen skole 
Slettaelva skole 
Slettaelva barnehage 
9.30 - 13.00 
9.30 - 13.00 
9.30 - 10.15 
11.00 - 12.30 
10.00 - 13.30 
13.50 - 14.10 
10.00 - 13.00 
10.00 - 11.00 
12.00 - 13.30 
9.30 - 12.00 
10.00 - 10 40 
11.00 - 11 20 
11 30 – 12 30 
9.30 - 13.30 
13.40 - 14.00 

E-post: bokbussen@tromso.kommune.no

Ansatte på bokbussen:
Tove Nilsen
Telefon: 92 48 76 58

Renate Løkse
Telefon: 90 03 08 98