Stærkere

Vi har knyttet bøker, tegneserier og film vi har opp mot aktuelle temaer innen psykisk helse.

Vi håper dette kan være til hjelp i ulike situasjoner og livsfaser. Vi har konsentrert oss om bøker for barn og ungdom, men har også tatt med noen bøker for voksne omsorgspersoner. Kanskje finner du noe du har bruk for her?

ADHD kjennetegnes ved konsentrasjonsproblemer, oppmerksomhetssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet. Diagnosen kan du få hvis noen av disse kjennetegnene hindrer eller forstyrrer din mentale, kognitive og sosiale funksjon. Barn med ADHD kan ha problemer med regulering av fokus og aktivitetsnivå i tråd med krav som stilles i en bestemt situasjon. Tanker og handlinger kan ha et impulsivt eller planløst preg, utholdenheten er dårlig og aktivitetsnivået kan være for høyt eller for lavt.

Mange barn, ungdommer og voksne i Norge har denne diagnosen og det er skrevet en god del bøker om dette. Vi har plukket ut de vi synes passer best for barn og ungdom.

Bøker og filmer om ADHD 

Vil du vite mer om ADHD? Sjekk ut sidene til ADHD Norge

Å være redd er noe vi alle kjenner på av og til. Og ofte er det sunt å føle redsel. Angst kan være en naturlig reaksjon på fare og gjøre deg forberedt på en utfordring eller en trussel. Men den som er plaget av angst, kan ikke alltid peke på en kilde for angsten. Bare tanken på en situasjon som kan føles farlig, kan framkalle angst. Angsten er på en måte mer inne i en selv. Symptomer på angst er knytting i brystet, hjertebank, problemer med å sove, pustebesvær, hyperventilering og rastløshet. Når angsten blir slik, kan den ta over for mye av livet og gjøre det vanskelig. Ikke bare for den som har angst, men også for familie og andre rundt. Blir angsten langvarig, bør du søke hjelp. Det finnes flere ulike typer angstlidelse.  
  

Vi har bøker både om å ha angst og hvordan det føles, og om hvordan det er å leve sammen med mennesker med angst.

Bøker og filmer om angst 

Vil du vite mer om angstlidelser, kan du lese mer på Helsenorge.no

Autismespekteret omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med hverandre. De vanligste er barneautisme og Asperger syndrom. Autisme er en utviklingsforstyrrelse som påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Barn med autisme kan virke uinteresserte, reagerer ikke, eller de reagerer annerledes enn andre barn. De kan være avvisende ved kroppskontakt, ha dårlig blikk-kontakt eller stirrende blikk. De kan ha begrensede eller snevre interesser og har ofte en karakteristisk ensformig måte å gjøre ting på. I tillegg er det vanlig å ha problemer med å forstå og delta i ulike aktiviteter og vansker med å oppfatte andres perspektiv. Barn og unge med autismespekterforstyrrelser har ofte et stort behov for forutsigbarhet.

Bøker og filmer om autisme 

Vil du vite mer om autisme? Du finner informasjon på nettsidene til Autismeforeningen i Norge

Barn og ungdom med Asperger syndrom kan ha funksjonsvansker, som begrenset evne til sosial omgang, særlig med jevnaldrende. De kan ha problemer med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre forventninger, har gjerne spesielle og begrensede interesser og uvilje mot endring i omgivelser og rutiner. I tillegg er det vanlig å ha vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk.
  

Det finnes ikke så veldig mange bøker om Asperger syndrom, og det meste er faglitteratur. Men vi har også funnet noen skjønnlitterære fortellinger som kan vise litt om hvordan det kan være å ha Asperger syndrom. Asperger syndrom er en underkategori innenfor autismespekteret og bøker og filmer om autisme kan være relevante.  

Bøker og filmer om Asperger syndrom 

Lurer du på noe om Asperger syndrom? Da kan du sjekke nettsidene til Autismeforeningen i Norge

Bipolar betyr «to poler» og representerer mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet). Om du har bipolar lidelse kan humøret og aktivitetsnivået ditt svinge mer enn det andre mennesker opplever. Mani er et viktig kjennetegn ved sykdommen, den starter ofte brått og kan vare fra to uker til flere måneder. I maniske faser er mennesker med bipolar lidelse overaktive og oppstemte, mens de i depressive faser er svært tungsindige. Ofte kan de ha selvmordstanker i denne perioden. Mange lever et normalt liv mellom periodene.
  

Biblioteket har fagbøker for voksne og noen bøker som passer for ungdom om bipolar lidelse.  

Bøker og filmer om bipolar lidelse 

Vil du vite mer om bipolare lidelser? Les mer på sidene til helsenorge.no

Å være lei seg er ikke det samme som å være deprimert. Men de som er deprimerte er ofte lei seg. Depresjon er en psykisk lidelse som påvirker humøret, følelsene og atferden til de som gjennomlever den. Depresjon kan ramme mennesker i alle aldre, også barn og tenåringer. En depresjon gjør deg blant annet trist, irritabel, og du kan mangle interesse for ting rundt deg og aktiviteter du vanligvis liker. I tillegg gir den lite energi, så du føler deg trøtt og har dårlig konsentrasjon. Da kan det være vanskelig å takle hverdagen. Det kan også være vanskelig å være i familie med noen som er deprimerte. Men det finnes ulike behandlinger som kan hjelpe.

På biblioteket har vi bøker om hvordan det er å være deprimert og om hvordan det er å leve sammen med noen med depresjon. Kanskje finnes det noen som har tenkt gode tanker som kan hjelpe i en vanskelig situasjon?

Bøker og filmer om depresjon 

Vil du vite mer om depresjon hos barn og unge? Les mer på sidene til helsenorge.no

Sint? Glad? Trist? Annerledes? Det finnes en bok om det. Garantert. Og den kan du finne i Følelsesbiblioteket. En flunkende rød bokkasse fylt til randen med følelser. Her finnes bildebøker og lette faktabøker for barn fra de er helt små til de er litt større. Bøker om vennskap og uvennskap, om mobbing, ensomhet og forelskelse. Om å mestre og om å feile. Bøker er som livet, de favner alt.
  

Om følelsene renner over, eller blir vanskelige å håndtere, så er det fint å ha en bok å lese i. Et utgangspunkt for samtale, en annen måte å forstå på. Både barn og voksne kan trenge det iblant.

Alle bøkene i Følelsesbiblioteket 

Her er noen av bøkene i Følelsesbiblioteket ordnet etter tema:

Å være annerledes 
Depresjon
Ensomhet
Kjærlighet
Mestring
Mot
Redsel
Selvfølelse 
Sinne 
Sjalusi 
Sorg 
Vennskap 

Av og til vil vi bare slappe av med ei bok. Ei god bok, som vi vet at ender bra. Selv om livet ikke alltid går vår vei, så passer det noen ganger best at bøkene gjør det. Derfor har vi samlet noen bøker som har det til felles at de kan få oss til å føle oss bedre, kanskje smile litt og kose oss. På godt norsk: feelgood.  

Håper noen av dem faller i smak.
Feelgood bøker og filmer 

Krig har mange og store ringvirkninger. Krigen kan være nær eller fjern, men virkningene av den vil være store. Barn og unge som kommer til Norge i dag har ofte opplevd krig i landet de kommer fra. Eller de har foreldre som har vonde opplevelser bak seg. Unge gutter og jenter som velger å dra til krigsrammede områder som soldater kommer også ofte hjem med uønsket bagasje som angst, depresjon og søvnproblemer. Hva gjør krig med folk? Og hva er det som gjør at noen folk ønsker krig velkommen? Kan de «små» menneskene, du og jeg, gjøre noe for å hindre krig? Eller for å bygge fred?

Mange og store spørsmål som det ikke finnes noen enkle svar på. Heldigvis finnes det bøker og filmer som kanskje kan gjøre oss litt klokere.

Bøker og filmer om følger av krig 

Hva er identitet? Er det viktig for vår psykiske helse å vite noe om identiteten vår? Identitet sier noe om å høre til, om å vite hvor vi kommer fra og hvor vi skal. Å gi seg selv en identitet som noe eller noen, gir også trygghet og en følelse av å høre til. Det er viktig for den psykiske helsen!  
 
Som ung kan det å lete etter identitet være spennende, men også vanskelig og utfordrende. Det finnes mange bøker som tar opp identitet på ulike måter. Vi har forsøkt å plukke fram et spennende utvalg som viser mange måter å tenke omkring identitet på.

Bøker og filmer om identitet 

Vil du vite mer om identitet? På sidene til ung.no finner du mer informasjon

Fysisk mobbing, psykisk mobbing, digital mobbing, utfrysing eller bitching. Mobbing tar mange former i dag, men det er fremdeles like vanskelig for dem som opplever det.

Det finnes mange bøker og filmer som har mobbing som tema. Heldigvis. Da blir det kanskje lettere å sette seg inn i hvordan andre har det. Hvordan det føles å bli mobbet. Hva som kan gjøres med det. Og kanskje kan vi lære noe om hva som får noen til å ville plage andre. Det som er helt sikkert er at dersom vi er mange nok som vil mobbingen til livs, så kan vi få slutt på den.

Det handler om å ville se hva som egentlig skjer. Og om å bry seg.

Bøker og filmer om mobbing 

Rus kan skape problemer. Både for dem som selv ruser seg og for dem som er venner eller familie til noen med rusproblemer. Når går det å drikke alkohol over til å bli problematisk? Hvordan er det å vokse opp med noen som ruser seg? Hva er greit når man selv er ung, hvor mye er det ok å prøve ut? Det finnes mange bøker og filmer om dette, men vi har valgt ut noen som forteller om barn og ungdoms forhold til egen eller andres rus. Alkohol, narkotika eller beroligende tabletter. Det er mange former for rus.

Bøker og filmer om rusproblemer 

Les om rusmidler på ung.no

Schizofreni er en fellesbetegnelse på en gruppe alvorlige mentale lidelser som vanligvis rammer personer i aldersgruppen 18–28 år. For å stille diagnosen schizofreni kreves at personen i en periode mister kontakten med virkeligheten, for eksempel gjennom og har sett syner, hørt stemmer, hatt vrangforestillinger, tankeforstyrrelser eller psykose. I tillegg må det ha skjedd en forandring slik at vedkommende klarer seg dårligere med tanke på skole, yrke, personlig hygiene og medmennesker.    

Bøker og filmer om schizofreni 

Vil du vite mer om schizofreni? Da kan du gå til temasidene om schizofreni hos Rådet for psykisk helse. Om du trenger å snakke med noen kan du kontakte Psykhjelpa på Tvibit i Tromsø.

Hvorfor står seksualitet som tema under psykisk helse? Det må vel være det mest fysiske som finnes? Ja, men seksualitet har også en psykisk side. Det involverer følelser, identitet og selvfølelse. Noen ganger har vi sex selv om vi egentlig ikke vil. Andre ganger vil vi, men det blir ikke som vi hadde tenkt. Noen drømmer om sex, andre har mareritt om det. Og alle har sex for første gang en eller annen gang.

Det som er sikkert er at det finnes mange bøker og filmer om dette emnet. Vi har ikke plukket fram de med heftigst sexscener, men heller de som sier noe om hvor fint og hvor vanskelig det kan være med seksualitet.

Bøker og filmer om seksualitet 

Vil du snakke med noen om seksualitet? Om seksuell legning, om prevensjon eller om andre ting? Helsesykepleier på skolen eller på Tvibits Helsestasjon for ungdom er fine å kontakte om ting du lurer på.

Temaet seksuelle overgrep handler om alt fra voldtekt til incest. De bøkene og filmene vi har samlet er en blanding av oppdiktede historier og sanne vitnesbyrd om noe som virkelig har skjedd. Hvordan kan slike ting skje, og hva med tiden etterpå? Hvordan lever man videre med slike opplevelser? Vi har også fagbøker med som kan gi hjelp til tanker og følelser rundt dette.

Bøker og filmer om seksuelle overgrep.

Ønsker du mer informasjon om seksuelle overgrep? Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte Jentevakta i Tromsø, Helsestasjonen for ungdom på Tvibit eller Smiso Tromsø.  

Ofte kan det være fint å hjelpe seg selv videre når vi har problemer. Det finnes mange bøker som kan gi tips til hvordan vi kan tenke og handle positivt og dermed gjøre livene våre bedre, selv om det har hendt vonde og vanskelige ting. Vi har samlet noen bøker som vi tror kan være til hjelp. En del av dem handler om å ha tro på seg selv. Uansett hva som har hendt i livene våre så kan vi starte på nytt. Forandring starter ofte i oss selv!

Det finnes mange bøker om selvhjelp. Vi har valgt ut noen av dem.   

Bøker og filmer om selvhjelp 

Selv om du kan prøve å hjelpe deg selv er det ikke alltid det er nok. Trenger du hjelp fra noen andre også? Prøv Mental helses chat Sidetmedord.no. Eller kontakt helsesøster på skolen din eller Helsestasjon for ungdom på Tvibit i Tromsø.

Noen sliter med tanker om selvmord. Andre sliter med ettervirkninger av at noen de kjenner har begått selvmord. En venn, en forelder eller noen andre i familien.

Det finnes en god del bøker og filmer som har dette som tema. Mange av dem passer for ungdom og voksne. For barn finnes det ikke så mange bøker. De som finnes, bør gjerne leses sammen med en voksen.
Bøker og filmer om selvmord 

Trenger du noen å snakke med om egne følelser og tanker rundt selvmord? Kjenner du noen du er redd for skal ta sitt eget liv? Da kan du kontakte Sidetmedord.no som drives av Mental helse. Du kan også snakke med helsesøster på skolen din, eller med Helsestasjonen på Tvibit i Tromsø.

Selvskading kan gi seg mange utslag. Mest kjent er kutting og risping i huden, men også dunking av hodet, biting i lepper og brenning i huden er uttrykk for selvskading. Hvorfor velger noen å skade seg selv? Det kan være mange grunner, men ofte handler det om å dempe en følelsesmessig smerte ved å påføre seg fysisk smerte i stedet.

Bøker og filmer om selvskading 

Vil du vite mer om selvskading? Har du problemer med dette selv, eller kjenner du noen som skader seg? På sidene til Ung.no finner du mer informasjon.  
 
Trenger du å snakke med noen? Da kan du kontakte Helsestasjon for ungdom på Tvibit i Tromsø.

Å tenke på kalorier og matinntak for å ikke legge på seg er ikke uvanlig. Men dersom disse tankene styrer livet på en slik måte at det går ut over livskvaliteten kan man være på tur inn i en spiseforstyrrelse. Grensene er uklare, men utviklingen av en spiseforstyrrelse handler ofte om å bruke matinntaket til å håndtere andre problemer i livet. Spiseforstyrrelser deles i tre diagnoser: anoreksi, bulimi og overspising.

 Bøker og filmer om spiseforstyrrelser 

Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare lyder som kalles tics. Av og til kan de vokale lydene bestå av upassende ord eller setninger. Symptomene begynner normalt i alderen 2–18 år, oftest rundt syv år. De første symptomene er ofte tics i ansiktet; overdreven blunking, rykninger og grimaser. De vokale ticsene kommer litt senere og er ofte «normale» i begynnelsen, som snufsing og harking, men kan utvikle seg til lyder og utrop. Tics kan kortvarig undertrykkes, de er derfor ofte kraftigere hjemme enn på skolen. Symptomene øker i stress-situasjoner.

Det finnes dessverre ikke så mange bøker om Tourettes som passer for barn og ungdom, men vi har samlet de som finnes.

Bøker og filmer om Tourettes 

Vil du vite mer om Tourettes? Da kan du gå inn på nettsidene til Norsk Tourette forening.

Å gjøre ting fordi man føler seg tvunget til det har mange av oss opplevd. Særlig barn kan ha tanker om ting som bør gjøres for at verden skal holdes på plass. Å ikke tråkke på strekene i asfalten, å unngå å gå under stiger, å kle på seg i rett rekkefølge. Lista over slike ting kan bli lang. Men dette er helt normalt. En OCD-diagnose stilles ikke før tvangstankene blir så viktige for deg at de går ut over livskvaliteten din. At livet ditt styres av det du føler at du må – eller ikke må – gjøre.

Bøker og filmer om tvangslidelser / OCD 

Utfordrende familieforhold, hva i all verden er det? Vi er alle på en eller annen måte en del av en familie. Ikke alle familier fungerer på samme måte, og noen familier fungerer ikke i det hele tatt. De bøkene og filmene vi har samlet her sier noe om at det kan være vanskelig å vokse opp sammen med familien sin, eller å måtte vokse opp uten familie. Noen foreldre jobber for mye, andre jobber ikke i det hele tatt. Noen drikker, noen slår, noen sitter i fengsel. Andre reiser bare fra barna eller ungdommene sine. Det kan være fint å lese om hvordan andre familier har det, også for å se at det ikke alltid er slik at andre har det bedre enn en selv.

Bøker og filmer om utfordrende familieforhold 

Trenger du å snakke med noen om hvordan det er i din familie? Prøv Ung.no. Her kan du også finne mange andre spørsmål om familier og samliv.

Vennskap er viktig for vår psykiske helse. Både det å ha venner, å miste venner og å finne nye venner er en del av livet. Dette kan føles godt eller vondt og vanskelig. På biblioteket har vi mange bøker som handler om vennskap, men ofte tar bøkene opp mange andre tema i tillegg. Vi har forsøkt å finne fram til bøker og filmer som tar opp viktigheten av å ha venner, og hvordan du selv kan være en god venn når andre trenger det.

Bøker og filmer om vennskap 

Om prosjektet
[Stærkere] psykisk helse for barn og unge var opprinnelig et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket, avsluttet i 2014. Ta kontakt med tidligere prosjektleder Ellen Berg Larsen om du har spørsmål eller ønsker prosjektrapport tilsendt.