Andre digitale kilder

Her finner du informasjon om fag -og forskningsplattformen Idunn, Nasjonalbibliotekets nettbibliotek og Lovdata. Du finner også tips om ressurser med åpen tilgang.

Idunn

På idunn.no kan du lese både kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til. For å få tilgang til alt innholdet må du være på biblioteket. Noe av innholdet er imidlertid åpent tilgjengelig og kan leses hjemmefra.   

Gå til idunn.no

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek

Nettbiblioteket inneholder digitaliserte bøker, aviser, tidsskrifter, manuskripter, radioklipp med mer. En stor del av innholdet ligger åpent tilgjengelig.

Du kan søke om tilgang til innhold som er låst, dersom du skal bruke det til forsknings- og dokumentasjonsformål. Vi kan hjelpe deg med å søke og å godkjenne søknaden din.

Søk i Nettbiblioteket her
Slik søker du om tilgang for forskning og dokumentasjon

Lovdata

Bibliotekversjonen av Lovdata inneholder lover, forskrifter og dommer. Den er lettere moderert, men gir tilgang til de samme rettskildene som fullversjonen. Bibliotekversjonen er kun tilgjengelig i bibliotekets lokaler.

Gå til Lovdata

Ressurser med åpen tilgang

Helsebiblioteket.no 
Gratis tilgang til oppdatert helseinformasjon, som oppslagsverk og brosjyrer, innenfor en rekke emner. Her finnes også innhold spesielt beregnet for pasienter og pårørende. 

Norwegian Open Research Archives (NORA) 
En nasjonal søketjeneste som gir tilgang til fag- og forskningsarkiver og noen tidsskrifter innenfor en rekke fagområder.