Purregebyr og erstatning

Du er selv ansvarlig for materialet du låner fra biblioteket. Det innebærer at du husker på å levere innen forfallsdatoen, og at det du leverer er komplett og uskadd. For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig.

Vil du ha et forhåndsvarsel?

Du kan velge å få et forhåndsvarsel på e-post to dager før forfall på lån. Logg inn på Min side og slå på forhåndsvarsel under din profil, eller kontakt oss for hjelp til å slå det på.

Purring ved for sen levering

Ved for sen innlevering får du purring. Første gebyr kommer to uker etter forfall, og andre gebyr kommer to uker etter det igjen. Dersom materialet fortsatt ikke leveres, sendes en regning. Vi inndrar da låneretten til du leverer tilbake eller betaler erstatning for materialet.

Barn og unge under 18 år som låner med sitt eget lånekort, får ikke purregebyr.

Tapt eller skadet materiale

Hvis du har mistet eller ødelagt noe du har lånt fra biblioteket, må du betale erstatning. Ta kontakt med oss, så bestiller vi en faktura til deg.

Du kan betale purregebyrer på biblioteket, med bankkort eller Vipps på Min side, eller via Bibliofil-appen. Du får beskjed både på e-post og på Min side hvis du har utestående gebyrer. Dersom du har tilgang til andre lånere med familiemappa, kan du i tillegg betale deres gebyrer.

Erstatning for mistet eller skadet materiale kan ikke betales via Min side eller på biblioteket. Faktura sendes til din digitale postkasse eller Altinn hvis du er nasjonal låner. Det vil si at du er registrert med fødsels- og personnummer. Hvis du ikke er nasjonal låner, sendes faktura per post.