Samehets: Hva skal vi gjøre?

Arrangement i regi av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Vi tar debatten om hets og diskriminering av samer på Tromsø bibliotek 14. mai klokken 18.00 – 20.00.

Bakgrunnen er regjeringens arbeid med en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer.

Flere undersøkelser viser at problemet er utbredt.

33 % i Nord-Norge har observert hatprat mot samer det siste året og 24 % i sørsamiske områder. 11 % av de som er bosatt i Nord-Norge har et negativt inntrykk av samer (NIM 2022)

Professor Torjer Olsen modererer samtalen, og Emil Kárlsen spiller for oss.
Det blir enkel servering.

Debattmøtet er gratis og åpent for alle. Her møter du blant andre:

Lubna Jaffery, kultur- og likestillingsminister
Runar Myrnes Balto, sametingsråd
Gunnar Wilhelmsen, ordfører
Bente Ovedie Skogvang, styreleder Riddu Riđđu,
Tom Høgli, styremedlem Samisk Hus Tromsø
Sara Katrine Aleksandersen, styremedlem fra Norske reindriftssamers Landsforbund Ung
Lisa Pedersen, fra #DoarváiDál/noknu
Ketil Lenert Hansen, Professor fra UiT

--

Mii digaštallat sámevaši ja sámiid vealaheami Romssa girjerájus miessemánu 14. b. dii. 18.00 - 20.00.

Digaštallančoahkkin lea nuvttá ja rabas buohkaide. Dohko bohtet earret eará:
Lubna Jaffery, kultur- ja dásseárvoministtar
Runar Myrnes Balto, sámediggeráđđi
Gunnar Wilhelmsen, sátnejođiheaddji
Bente Ovedie Skogvang, Riddu Riđđu stivrajođiheaddji
Tom Høgli, Romssa Sámi viesu stivralahttu
Sara Katrine Aleksandersen, Norgga boazosápmelaččaid riikasearvvi Nuoraid stivralahttu
Lisa Pedersen, #DoarváiDál/noknu kampánnjas
Ketil Lenert Hansen, UiT Professor
Marit Berit Eira, Báhpajávrri skuvla

Professor Torjer Olsen ásahallá ságastallama, ja Emil Kárlsen guoimmuha musihkain. Álkes guossoheapmi.

Duogážin lea ráđđehusa bargu doaibmaplánain sápmelaččaid cielaheami ja vealaheami vuostá.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2