Internasjonalt seminar:
FARLIG Å VÆRE KVINNE?
Volden øker, men kan være risikabel å bekjempe.

Den 25. november markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner over hele verden. Både historisk og i vår tid er vold mot kvinner et vedvarende problem.

Til tross for økt oppmerksomhet og tiltak viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) at flere kvinner enn før oppgir å ha blitt voldtatt, utsatt for partnervold og annen alvorlig fysisk vold i Norge. Om vi snur blikket til Latin-Amerika er situasjonen den samme, og verre. Fenomenet Femicide brer om seg og betyr drap på kvinner fordi de er kvinner.

Samtidig vokser kvinnebevegelsen flere steder i verden, slik som i Chile, der kollektivet Las tesis både tonesatte og koreograferte den systematiske volden mot kvinner i 2019. Vi ser også hvordan urfolk, fra Sápmi til Mapuchene i Chile, knytter vold mot deres territorier sammen med vold mot dem som folk.Hvordan kan vi se vold mot kvinner i et historisk perspektiv? Er det mulig å se kjønnsbasert vold og vold mot urfolk i sammenheng?Hvilke farer oppstår når kvinner organiserer seg for å svare på vold?
DELTAKERELiv Helene Willumsen,
historiker og litteraturviter. Kommer snart med essaysamlingen «Steilneset minnested og kvinnedrap».

Eva Marie Fjellheim,
stipendiat ved Senter for Samiske studier(Sesam). Mottok nylig Emma Goldman-prisen for sin forskning knyttet til maktforhold mellom urfolk og myndigheter når vindkraft bygges ut i samiske kjerneområder.

Millaray Irribarra,
chilener bosatt i Tromsø og medlem av Latin-Amerikagruppene i Norge. Hun er spesielt opptatt av feministisk kamp og Mapuchenes kamp i Chile.

MODERATOR

Ingrid Fadnes,
journalist og medlem av Latin-Amerika-gruppene.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2