Internasjonalt seminar:
ALT KOSTER PENGER!
-Hvordan opplever barn familiefattigdom i Tromsø?

Familiefattigdom er et stort samfunnsproblem i Norge. I dag lever over 100 000 barn i en familie med dårlig råd, noe som tilsvarer over 10% av alle barn i landet.

Ettervirkningene av pandemien, dyrtiden vi lever i og økte renter gjør at flere familier sliter økonomisk, også i Tromsø. Disse barna opplever økt mobbing, ensomhet og betydelig stress som følge av familiesituasjonen.

  • Hvordan påvirker fattigdom barn?
  • Hvorfor er barn med innvandrerbakgrunn, med aleneforeldre eller med foreldre uten utdanning ekstra utsatt for å leve i vedvarende lavinntekt?
  • Hvordan er situasjonen i Tromsø? Hvilke lokale tiltak må til?

DELTAKERE

Mariann Bellika Hansen
Universitetslektor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Arja Mubanga-Bjørn
Prosjektleder Folkehelse hos Tromsø Kommune

Anne Elisabeth Hafstad
Daglig leder hos Matsentralen Tromsø

MODERATOR:
Andrea Giæver Loko
Rådgiver i Redd Barna Region Nord

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2