Hverdagsjuss: Kjøp og salg av eiendom

I samarbeid med Advokatfirmaet FINN AS inviterer Tromsø bibliotek til et praktisk rettet foredrag om fasene i boligsalg, sett både fra selger og kjøpers ståsted.

 Vi gjennomgår alt fra salgsprospekt, visning, budrunde til overtakelse og hva man som kjøper eller selger bør tenke på ved kjøp eller salg av bolig. Det vil også bli gitt en enkel oversikt over det grunnleggende regelverket og de prinsippene som gjelder ved kjøp og salg av fast eiendom.

(Foredragsholder er advokat/partner Eli Øverås)

Om Advokatfirmaet FINN AS:
Advokatfirmaet FINN er totalleverandør av juridiske tjenester med kontorer i Tromsø og Harstad. Advokatfirmaet FINN tar mål av seg til å være et annerledes advokatfirma, og det er svært viktig for dem å ta ansvar for det samfunnet de virker i. Det innebærer at de bruker sin ekspertise ut over firmaets kjerneområder, blant annet gjennom å holde foredrag og undervise innenfor aktuelle fagområder.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2