Hverdagsjuss:
Husleie

I samarbeid med Advokatfirmaet FINN AS inviterer Tromsø bibliotek til et praktisk rettet foredrag som tar for seg de viktigste temaene innenfor husleieretten.

Vi skal blant annet si noe om hva man bør tenke på før man inngår leieforhold, hvilke plikter som gjelder underveis i leieforholdet, lengden på leieforholdet og avslutning av leieforholdet. Vi skal også gi praktiske tips knyttet til håndtering av eventuelle uenigheter og tvister mellom leietaker og utleier.

(Foredragsholder er senioradvokat Ingrid Aadnesen)

Om Advokatfirmaet FINN AS:
Advokatfirmaet FINN er totalleverandør av juridiske tjenester med kontorer i Tromsø og Harstad. Advokatfirmaet FINN tar mål av seg til å være et annerledes advokatfirma, og det er svært viktig for dem å ta ansvar for det samfunnet de virker i. Det innebærer at de bruker sin ekspertise ut over firmaets kjerneområder, blant annet gjennom å holde foredrag og undervise innenfor aktuelle fagområder.

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2