Foreldreskap og fellesskap:
Kunsten å skape et varmt, tydelig og trygt oppvekstmiljø for barn og unge i Tromsø

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt regelbrytende oppførsel blant barn og unge i Tromsø. Hvordan skal vi forstå slik oppførsel – og hva gjør vi i felleskap med den?

Det var vært store medieoppslag både lokalt og nasjonalt knyttet til tematikken, og flere lokale aktører har bidratt til å sette fokus på utfordringsbildet.

Anita Hermandsen, stasjonssjef i Troms politidistrikt og Tor Ivar Vestgård, rektor ved Prestvannet barneskole, kommer til samtale på Tromsø bibliotek. De vil, med utgangspunkt i egne faglige og personlige erfaringer, tenke høyt rundt hvordan det blir sånn at barna tyr til vold mot andre barn og voksne, og hva barna i Tromsø trenger fra oss voksne fremover. 

Samtalen ledes av Kristian Overrein, psykolog ved Lavterskelteamet. Etter innledningen åpnes det for spørsmål og refleksjoner fra publikum. 

Dato

-
Sted
Hovedbiblioteket, plan 2